Selectie en plaatsing

Voor het studiejaar 2018-2019 geldt dat er een maximum aantal plaatsen is voor de volgende opleidingen:

HBO-V voltijd – deadline 1 mei 2018

15 januari 2018 was de deadline voor het aanmelden voor de voltijdse studie HBO-V die in september dit jaar start. Deze opleiding heeft een numerus fixus van 500 plaatsen. Omdat er nog plaatsen beschikbaar zijn, is de aanmeldperiode verlengd tot uiterlijk 1 mei 2018.
Let op: Voor het gebruik van Studielink heb je een DigiD nodig. De aanvraag hiervan kost ruim een week. Zorg dus dat je uiterlijk 15 april 2018 een DigiD hebt aangevraagd.
Let op: aanmelden is verplicht, en gebeurt dus niet automatisch na het inschrijven bij Studielink!

Uiterlijk 15 januari aangemeld?
Iedereen die zich uiterlijk 15 januari 2018 heeft aangemeld, krijgt op 15 april 2018 een plaats aangeboden via Studielink. Deze plaats moet dan binnen 2 weken geaccepteerd worden. Wie uiterlijk 31 augustus 2018 aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kan in september 2018 starten met de studie. Voor deze groep zal er géén decentrale selectie plaatsvinden. In plaats daarvan organiseert deze opleiding de ‘Klaar-voor-de-start’ dagen op 22 februari en 6 maart. Een uitnodiging en meer informatie hierover ontvang je via de mail.

Tussen 16 januari en 1 mei aangemeld?
Als er op 1 mei meer dan 500 aanmeldingen zijn, start een selectieprocedure. Die geldt dan alleen voor studenten die zich aangemeld hebben na 15 januari 2018. Meer informatie over de selectieprocedure wordt z.s.m. bekend gemaakt op de opleidingspagina van HBO-V voltijd.

Vragen?
Mocht je in de tussentijd vragen hebben omtrent de decentrale selectie of de ‘Klaar-voor-de-start’ dagen, dan kun je contact opnemen met Annemarie Borst en/of Lu Wang (docenten van de opleiding Verpleegkunde) via DS-HBOV@hhs.nl.

Huidtherapie voltijd – deadline 15 januari 2018

De aanmeldingsdeadline voor de opleiding Huidtherapie is inmiddels verstreken. Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor de instroom in september 2018.
De decentrale selectie van de opleiding Huidtherapie voltijd vindt plaats op woensdag 31 januari 2018.

Woon je in het buitenland?
Als je op het moment van de decentrale selectie in het buitenland woont en/of werkt, kan je via een digitale selectieprocedure deelnemen. Via het aanmeldformulier voor de decentrale selectie kan je aangeven dat je de selectie digitaal wilt doorlopen. De opleiding neemt dan contact met je op over deze uitzonderlijke selectie.

Vragen?
Mocht je in de tussentijd vragen hebben omtrent de decentrale selectie, dan kun je contact opnemen met Anne-Merel van Elp via HDT-DS2018@hhs.nl.

Informatie over selectiepogingen

Voor de opleidingen van De Haagse Hogeschool geldt dat je maximaal 3 keer een selectie mag doen.

Je verbruikt een selectiepoging wanneer je na de deadline een actieve aanmelding hebt. Het maakt niet uit of je daadwerkelijk deelneemt aan de selectieprocedure.

- De deadline voor HBO-V voltijd is 1 mei 2018
- De deadline voor Huidtherapie voltijd was 15 januari 2018

Als jij niet voldoet aan de toelatingseisen die jouw opleiding heeft gesteld dan kan de selectiepoging ongedaan worden gemaakt. Dit betekent dat je dan geen selectiepoging verliest. Je kunt dan volgend jaar weer meedoen met de selectieprocedure.

Hiervoor dien je vóór 1 september een verzoek tot correctie selectiepoging te sturen naar het volgende e-mailadres:

- HBO-V voltijd: DS-HBOV@hhs.nl t.a.v. Annemarie Borst en/of Lu Wang
- Huidtherapie voltijd: HDT-DS2018@hhs.nl t.a.v. Anne-Merel van Elp

Let op: Ben je gezakt voor je examens? Stuur dan samen met jouw verzoek een bewijs waaruit dit blijkt.

Contact met de Centrale Studenten Inschrijving

Heb je een algemene vraag over toelating en inschrijving? Neem dan contact op met de medewerkers van de Centrale Student Inschrijving.