Toelating

Officiële eisen

Je hebt een havo-, vwo- of mbo 4-diploma nodig om toegelaten te kunnen worden tot een bacheloropleiding. Heb je een hbo- of wo-propedeuse? Dan ben je toelaatbaar tot alle bacheloropleidingen aan De Haagse Hogeschool. 
Voor veel opleidingen gelden specifieke wettelijke eisen voor je havo- of vwo-profiel en je eindexamenvakken. Voor de MBO-4 diploma’s gelden voor studiejaar 2017-2018 nog geen eisen wat betreft het profiel of vakkenpakket bij De Haagse Hogeschool. Deeltijdopleidingen stellen daarnaast vaak de eis dat je werkzaam bent in een relevante functie.

Specifieke informatie over de officiële toelatingseisen van een opleiding en het instroomadvies kun je vinden bij de opleiding van je keuze.

Deze toelatingseisen zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen opgesteld. Er kunnen hierop geen uitzonderingen worden gemaakt.

Alleen de Centrale Studenten Inschrijving (CSI) kan uitspraken doen over je toelaatbaarheid op basis van de officiële regels. Aan mededelingen van anderen over je toelaatbaarheid kun je geen rechten ontlenen.

Wel is het in een aantal gevallen mogelijk om alsnog aan de toelatingseisen te voldoen. Hiervoor bestaan de volgende mogelijkheden:

Ontbrekende examenvakken

Het kan zijn dat je een havo- of vwo-profiel hebt waarmee je niet zonder meer toelaatbaar bent, omdat een of meer verplichte eindexamenvakken ontbreken. Dit heet deficiëntie. Deze deficiëntie moet zijn weggewerkt voordat je begint aan de opleiding. De Haagse Hogeschool biedt deze mogelijkheid via een deficiëntie-examen. Kijk hier voor meer informatie over het deficiëntie-examen.

Buitenlands of ander Nederlands diploma

Als je een buitenlands diploma of een ander Nederlands diploma hebt, ben je toelaatbaar als de Centrale Studenten Inschrijving je diploma heeft beoordeeld als tenminste gelijkwaardig aan de officiële toelatingseisen. Kijk hier voor meer informatie als je een buitenlands of ander Nederlands diploma hebt.

Geen toelatinggevend diploma

Als je niet in het bezit bent van een diploma dat toelating biedt en je bent 21 jaar of ouder, kun je alsnog worden toegelaten als je slaagt voor ons Toelatingsonderzoek 21+. Kijk hier voor meer informatie over het Toelatingsonderzoek 21+.

Contact met Centrale Studenten Inschrijving

Heb je nog vragen die niet beantwoord zijn? Neem dan contact op met de medewerkers van de Centrale Studenten Inschrijving.