Toelating

Officiële eisen

Je hebt een havo-, vwo- of mbo 4-diploma nodig om toegelaten te kunnen worden tot een 4-jarige bacheloropleiding. Voor toelating tot een 3-jarige opleiding is een vwo-diploma vereist. Met een hbo- of wo-propedeuse ben je toelaatbaar tot alle bacheloropleidingen aan De Haagse Hogeschool. 
Voor veel opleidingen gelden specifieke wettelijke eisen voor je havo- of vwo-profiel en je eindexamenvakken. Voor de mbo-4 diploma’s gelden bij De Haagse Hogeschool voor het studiejaar 2018-2019 nog geen eisen wat betreft het profiel of vakkenpakket.
 Deeltijdopleidingen stellen daarnaast vaak de eis dat je werkzaam bent in een relevante functie.

Heb je een havo-, vwo-, of mbo 4-diploma gehaald op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten, dan wordt dit behandeld als een Nederlands diploma.

Specifieke informatie over de officiële toelatingseisen van een opleiding en het instroomadvies kun je vinden bij de opleiding van je keuze.

Deze toelatingseisen zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wettelijk vastgelegd. Daarom kan er niet van worden afgeweken.

Alleen de Centrale Studenten Inschrijving (CSI) van De Haagse Hogeschool kan uitspraken doen over je toelaatbaarheid. Toezeggingen en mededelingen van anderen over je toelaatbaarheid zijn niet geldig.

In sommige gevallen kan je alsnog aan de toelatingseisen voldoen:

 

Je mist een of meer examenvakken

Het kan zijn dat je een havo- of vwo-profiel hebt waarmee je niet zonder meer toelaatbaar bent, omdat een of meer verplichte eindexamenvakken ontbreken. Dit heet deficiëntie. Deze deficiëntie moet zijn weggewerkt voordat je begint aan de opleiding. De Haagse Hogeschool biedt deze mogelijkheid via een deficiëntie-onderzoek. Lees meer informatie over het deficiëntie-onderzoek.

Buitenlands of ander Nederlands diploma

Als je een buitenlands diploma hebt, dan beoordeelt de Centrale Studenten Inschrijving of dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan de officiële toelatingseisen. Ditzelfde geldt als je een Nederlands diploma hebt behaald dat niet bij de toelatingseisen van de opleiding van je keuze is vermeld. Lees meer informatie als je een buitenlands of ander Nederlands diploma hebt.

Geen toelatinggevend diploma

Heb je geen diploma dat toelating biedt en ben je 21 jaar of ouder op 1 september 2018? Dan kun je alsnog worden toegelaten als je slaagt voor ons Toelatingsonderzoek 21+. Lees meer informatie over het Toelatingsonderzoek 21+.

Contact met Centrale Studenten Inschrijving

Heb je nog vragen die niet beantwoord zijn? Neem dan contact op met de medewerkers van de Centrale Studenten Inschrijving.