Uitschrijven of je (her)inschrijving annuleren

Vanaf 1 september is het niet meer mogelijk om je inschrijving voor het betreffende studiejaar kosteloos te annuleren. Wel is het mogelijk om je inschrijving voor het betreffende studiejaar tussentijds te beëindigen.

Beëindiging van je inschrijving

Wanneer je je inschrijving voor het lopende studiejaar tussentijds wilt beëindigen (omdat je bent afgestudeerd of omdat je om een andere reden wenst te stoppen met je opleiding), dan kun je vanaf 1 september op elk gewenst moment een verzoek tot uitschrijving doen.

Let op: je inschrijving loopt (minimaal) tot en met de laatste dag van de kalendermaand waarin je een verzoek tot uitschrijving indient. Dit betekent dat je op zijn vroegst uitgeschreven kunt worden per de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je je verzoek indient.

Een uitschrijvingsverzoek indienen regel je via je computer of laptop: 

  • Ga naar Studielink en log in op je account.
  • Ga naar 'Mijn opleidingen'.
  • Klik bij de inschrijving die je wilt beëindigen op 'Verzoek tot uitschrijven'.
  • Geef aan wat de reden is dat je je wilt uitschrijven.
  • Geef aan met ingang van welke maand je je inschrijving wilt beëindigen. Als je zo snel mogelijk uitgeschreven wil worden, vul dan de eerstvolgende maand in.

Schrijf je je uit per 1 juli of 1 augustus? Dan heb je geen recht op restitutie van collegegeld. Kijk voor meer informatie onder het kopje Collegegeld.

Als je uitgeschreven bent, heb je geen recht meer op studiefinanciering en het studentenreisproduct. Kijk voor meer informatie onder het kopje Studiefinanciering en studentenreisproduct.

Pijl-Tips Bewaar de bevestiging die Studielink je stuurt van het indienen van je verzoek tot uitschrijving goed te bewaren.

Je uitschrijvingsverzoek wordt in behandeling genomen door De Haagse Hogeschool. Via Studielink ontvang je vervolgens een bevestiging van de beëindiging van je inschrijving.

Collegegeld

Je bent geen collegegeld verschuldigd voor de maanden waarin je niet staat ingeschreven.

  • Heb je het collegegeld in één keer betaald? Dan krijg je voor elke maand waarin je niet staat ingeschreven 1/12 deel van het collegegeld terug.
  • Betaal je je collegegeld in termijnen? Dan worden de reeds betaalde termijnen verrekend met het totaal verschuldigde bedrag. Eventueel teveel betaald collegegeld wordt dan teruggestort.

Uitzonderingen:

Pijl-Tips Heb je voor dit studiejaar een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) ontvangen van De Haagse Hogeschool (omdat je ook nog aan een andere universiteit of hogeschool studeert)? Dan kun je pas tussentijds worden uitgeschreven voor je opleiding aan De Haagse Hogeschool als je het originele BBC of een bewijs van uitschrijving van de andere instelling waar je studeerde bij de Centrale Studenten Inschrijving inlevert. Vermeld hierbij ook per welke datum je uitgeschreven wilt worden.

Pijl-Tips Schrijf je je uit per 1 juli of 1 augustus? Dan heb je geen recht op restitutie.

Let op: ondanks dat je in Studielink een rekeningnummer kunt opgeven voor restitutie van het (eventueel) teveel betaalde collegegeld, zal De Haagse Hogeschool alleen terugbetalingen doen naar het rekeningnummer waarvandaan het collegegeld is geïncasseerd.

Twijfels?

Als je nog niet zeker weet of je wilt stoppen met je opleiding, neem dan eerst contact op met je decaan. Als je ingelogd bent op het studentennet van De Haagse Hogeschool kun je in het overzicht van de decanen per opleiding de benodigde contactgegevens opzoeken.

Studiefinanciering en studentenreisproduct

Als je uitgeschreven bent, heb je geen recht meer op studiefinanciering en de OV-chipkaart met studentenreisproduct. Dit dien je zelf door te geven aan DUO. Zorg er dus voor dat je tijdig je studiefinanciering en je studentenreisproduct stopzet. Meer informatie hierover vind je op de website van DUO.

Contact met Centrale Studenten Inschrijving

Heb je nog vragen die niet beantwoord zijn? Neem dan contact op met de medewerkers van de Centrale Studenten Inschrijving.