Alumni

Netwerk voor oud-studenten

De Academie voor Masters & Professional Courses blijft graag in contact met oud-studenten, via het Alumninetwerk van De Haagse Hogeschool. Ruim 80.000 voormalige bachelor-, master en post-hbo-studenten, die overal ter wereld werkzaam zijn, hebben zich inmiddels aangesloten bij dit netwerk.

Leden kunnen jaarlijks deelnemen aan diverse activiteiten. Bijvoorbeeld aan het Coach-Café voor pas afgestudeerden of aan De Haagse Alumnidag, een ‘terugkomdag’ voor alle oud-studenten. Uitstekende gelegenheden om oud-klasgenoten te ontmoeten en te netwerken.

Expert-meeting voor alumni

De Academie voor Masters & Professional Courses houdt ook zelf regelmatig bijeenkomsten waarbij oud-studenten van harte welkom zijn. Jaarlijks vindt de door de Academie georganiseerde Expert Meeting plaats. Een relatie-evenement waarbij studenten, alumni, B2B-relaties, docenten en programmaleiders van de Academie met elkaar in gesprek gaan over een actueel thema dat gerelateerd is aan onderwijs dat de Academie voor Masters & Professional Courses aanbiedt. 

LinkedIn-groep voor alumni

De Academie voor Masters & Professional Courses heeft ook een eigen LinkedIn-groep waar oud-studenten lid van kunnen worden. De Academie deelt er nieuws over haar programma’s, events en (netwerk)bijeenkomsten.