Databanken van de week

Week 48

  • DigiBib.Jeugd: handige databank als je meer wilt weten over jeugdbescherming en jeugdgezondheidszorg.

Er zijn de laatste tijd veel berichten verschenen in diverse media over de toeslagenaffaire.

De Inspectie van Justitie en Veiligheid (Ministerie van Justitie en Veiligheid), verder in de tekst “Inspectie” genoemd, schreef over de toeslagenaffaire het volgende:  “Veel is nog onduidelijk over de betrokkenheid van de jeugdbescherming bij gedupeerde gezinnen. De Inspectie wil zicht krijgen op waarom gezinnen die slachtoffer zijn van de kinderopvangtoeslagenaffaire te maken hebben gekregen met jeugdbescherming en welke factoren hierin een rol hebben gespeeld. Zij wil ook weten of gedupeerde gezinnen een grotere kans hadden om te maken te krijgen met jeugdbescherming in vergelijking met niet-gedupeerde gezinnen, en zo ja, waarom? Daarom is de Inspectie een onderzoek gestart.”

Bovengenoemd citaat komt uit het rapport Hoe ging de jeugdbescherming om met gezinnen gedupeerd door de toeslagenaffaire? te vinden in de databank DigiBib.Jeugd een digitale bibliotheek voor professionals en studenten jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, pedagogische hulpverlening/pedagogiek en opvoedkundige disciplines.

Wil je meer weten over de ervaringen die de jeugdgezondheidszorg in de afgelopen twee jaar heeft opgedaan heeft met het opschalen en afbouwen van coronamaatregelen? Lees dan Lange termijn strategie JGZ en COVID-19

  • Vind Open Access tijdschriften om in te publiceren in DOAJ

 

Ben je als onderzoeker op zoek naar tijdschriften waarin je Open Access (OA) kan publiceren, dan is de  Directory of Open Access Journals (DOAJ) een erg nuttige databank. Er zijn namelijk naast zoekmogelijkheden ook mogelijkheden om te filteren op type licentie, kosten van het Open Access publiceren en op welke type review het wordt toegepast. 

 

DOAJ is een databank bestaande uit alleen OA-tijdschriften, zonder toegangsrestricties en allemaal met een CC-licentie. Om opgenomen te worden in deze databank, moet een tijdschrift o.a. minstens 5 academische artikelen per jaar publiceren en zich vooral richten op onderzoekers of mensen uit een bepaald vakgebied. Meer informatie over de eisen en controle van tijdschriften vind je hier. DOAJ heeft een internationale dekking en beslaat vrijwel alle vakgebieden.

 

Zoektips

Eerst kies je of je naar artikelen wilt zoeken of naar tijdschriften. De zoekvelden voor artikelen en tijdschriften verschillen enigszins. Als je meer dan één zoekterm gebruikt, dan worden ze automatisch gecombineerd met AND. Daarnaast kan je zelf OR of NOT aangeven (let op, gebruik wel hoofdletters) en afkappen (trunceren) van woorden kan met het *-teken. Opbouwen van ingewikkelde zoekstrings met bijvoorbeeld haakjes, is niet mogelijk.

 

Kijk bijvoorbeeld naar open access-tijdschriften op rechtelijk gebied, in het Engels of Nederlands, gepubliceerd in Nederland.

  • BouwkostenKompas: Handige tool om o.a. bouwkosten te berekenen

Waarvoor is deze tool te gebruiken?

BouwkostenKompass is een tool voor bouwkostenmanagement, die toegang geeft tot de meest actuele en betrouwbare kostengegevens. De tool is uiteraard zeer nuttig voor studenten van de opleiding Bouwkunde en Civiele Techniek, maar ook opleidingen als Ruimtelijke Ordening en Werktuigbouwkunde kunnen er baat bij hebben.

De tool bestaat uit een kostendatabank (Kengetallen) en een calculatietool (Calculeer). Hiermee kun je een nauwkeurige raming maken van de kosten voor bouw- en renovatieprojecten. Met de Kengetallen kun je snel kosten vaststellen voor individuele materialen. Met de calculatietool maak je een raming voor het gehele bouwproject. De kosten van bouwmaterialen veranderen snel, net als werkkosten in het bouwsector. Het is van groot belang voor elke bouwkundige om de kosten zo nauwkeurig mogelijk te kunnen inschatten bij aanvang van een nieuw bouwproject. De juiste inschatting garandeert het succes van projecten en investeringen.

Kengetallen

De Kengetallen zijn verdeeld in vier verschillende categorieën:

Als eerste kies je de juiste subcategorie, zoals nieuwbouw, kantoor, onderwijsgebouwen agrarische gebouwen of bruggen. Vervolgens bepaal je de plek waar de werkzaamheden plaats zullen vinden. In verschillende regio’s van Nederland kunnen lagere of hogere kosten van toepassing zijn. Je krijgt een overzicht van de kosten, gesorteerd naar bestemmingen van de gebouwen. In het geval van onderwijs zijn dat bijvoorbeeld kinderdagverblijf, hogeschool of laboratoriumgebouw.

Calculatie

De bouwkosten kunnen m.b.v. Calculatie in een paar eenvoudige stappen berekend worden. Ten eerste bepaal je de locatie van het bouwproject en vul je de algemene projectinformatie in. Bij de tweede stap kies je de juiste gebouwtype. Vervolgens definieer je de bouwkundige parameters als ook installaties en overige kosten. Met één druk op de knop verkrijg je zo een raming van een project.

 

Bekijk het archief