Analyseren en schrijven

  • Citeren
  • Tools:
    • RefWorks - literatuurverwijzingen beheren en literatuurlijsten maken
    • ATLAS.ti - analyseren van kwalitatieve onderzoeksdata