Publicatiebeleid

In een vergelijkbare samenstelling wordt gewerkt aan hogeschoolbreed beleid en hogeschoolbrede tools voor het publiceren van onderzoeksoutput. Doel is dat de Haagse Hogeschool de auteurswet en de cao op het gebied van auteursrechten van onderzoekspublicaties van medewerkers van De Haagse Hogeschool volgt, en aansluit bij de ambities van de EU, OCW en de Vereniging Hogescholen op het gebied van open access-publicaties. Hierover is voor het CvB een beleidsstuk voorbereid dat helderheid verschaft over eigenaarschap van onderzoekspublicaties. In dit beleid is vastgelegd dat lectoren en onderzoekers de bevoegdheid krijgen uitgevers een licentie te geven om publicaties uit te geven. Dit beleid is vastgesteld op 23 april 2018. De borging hiervan ligt in het informeren van lectoren en onderzoekers over auteursrechten en open access publiceren, en de ondersteuning van auteurs te laten uitwerken door meerdere diensten, zodat het aantal open access-publicaties van de Haagse Hogeschool zal stijgen en de zichtbaarheid van het onderzoeksresultaten, de toegankelijkheid ervan en het gebruik in de beroepspraktijk en in het onderwijs van de hogeschool toeneemt. De bibliotheek heeft in 2018 daarin de lead genomen met een Road Show en een pilot bij onderzoeksplatform The Next Economy. In de jaarlijkse open-accessweek in oktober wordt tevens voorlichting geven. In 2020 moet de meerderheid van de publicaties open access beschikbaar zijn, via de hbo-kennisbank en/of het landelijke platform praktijkgericht onderzoek.