Fase analyse en schrijven

onderzoekscyclus fase 2

Analyse

 • Tools:
  • Questback en MSforms - gebruik van vragenlijsten
  • ATLAS.ti - analyseren van kwalitatieve onderzoeksdata
  • SPSS en Excel - analyseren van kwantitatieve onderzoeksdata

Schrijven

 • Citeren
 • Tools:
  • RefWorks - literatuurverwijzingen beheren en literatuurlijsten maken