Citeren

Plagiaat is het geheel of gedeeltelijk overnemen van andermans werk en het laten doorgaan voor eigen werk, omdat je niet correct aan bronvermelding doet, of je niet houdt aan de andere voorwaarden van citeren.

  • Onder citeren verstaan we: het weergeven van wat een ander heeft gezegd, geschreven of gemaakt. Het gaat hier zowel om een letterlijke weergave als om een weergave in eigen woorden (parafraseren). Omdat het om andermans werk gaat, moet je dat duidelijk maken en moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. In ieder geval moet je de bron aangeven (waar het citaat / de parafrase vandaan komt).

Hulpmiddelen

  • APA richtlijnenvoor het correct weergeven van citaten.
  • RefWorks. Een handig hulpmiddel dat je kunt inzetten om correct te citeren.
  • WorldCat.org. Een wereldwijde catalogus waarin je publicaties kunt opzoeken waaruit je citeert. Via de optie citeren/exporteren kun je eenvoudig het citaat kopiëren in je literatuurlijst of exporteren naar RefWorks.
  • Plagiaatopsporingsprogramma Ephorus. De Haagse Hogeschool biedt docenten de mogelijkheid ingeleverde werkstukken, scripties, rapporten te laten scannen door een plagiaatopsporingsprogramma. Docenten kunnen bij DLO-supporteen account aanvragen. Studenten kunnen hun materiaal via Studentennet inleveren.