De 10 wettelijke uitzonderingen op het verbod om bijzondere persoonsgegevens te verwerken

In de AVG staan 10 uitzonderingen op het verbod om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Dat betekent dat het verbod voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens niet geldt wanneer je je kunt beroepen op 1 van de 6 grondslagen voor het verwerken van ‘gewone’ persoonsgegevens én:

  1. iemand uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens
  2. de verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van u of de betrokken persoon. Dit op het gebied van het arbeidsrecht en het sociale zekerheids- en sociale beschermingsrecht
  3. de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokken persoon of van een andere natuurlijke persoon. Dit geldt alleen wanneer diegene  fysiek of juridisch niet in staat is om zijn toestemming te geven
  4. de verwerking wordt gedaan door een stichting, een vereniging of een andere instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam is.  En die organisatie  gegevens verwerkt in het kader van gerechtvaardigde activiteiten en met passende waarborgen
  5. de verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt
  6. de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid
  7. de verwerking noodzakelijk is vanwege een  zwaarwegend algemeen belang
  8. de verwerking noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve of (arbeids)geneeskunde aard Zoals het beoordelen van arbeidsgeschiktheid en/of het verstrekken van gezondheidszorg
  9. de verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid
  10. de verwerking noodzakelijk is met het oog op de archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden