De 6 AVG-grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

De AVG kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

  1. Toestemming van de betrokken persoon
  2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
  4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen
  5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag
  6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

Je bent als onderzoeker zelf verantwoordelijk om te beoordelen of je je voor de verwerking van persoonsgegevens kunt baseren op 1 van de 6 grondslagen.

Op deze site onder Vragen over grondslagen vind je per grondslag informatie om te beoordelen wanneer je je op een grondslag kunt baseren.