Categorieën (bijzondere) persoonsgegevens

Categorieën ‘gewone’ persoonsgegevens:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats
 • Telefoonnummer, E-mailadres
 • Geboortedatum, Geboorteplaats
 • Nationaliteit, Geslacht
 • Beroep/ functie/ Salaris/  CV’s
 • BSN-nummer (wettelijk voorgeschreven), (kopie) Identiteitsbewijs
 • Personeels-/studentnummer/ ander administratienummer
 • Financiële data (bankrekeningnummer, creditcardnummer)
 • Foto’s/ audiovisueel materiaal/ gespreks- video-opnamen
 • Data verkregen uit sociale profielen (Facebook-, twitteraccount etc.)
 • Click- en surfgedrag (cookie/ pixeldata), IP-adressen
 • Lifestylekenmerken (o.a. gezinssamenstelling, woonsituatie, interesses, demografische kenmerken)
 • Anders, namelijk ………………………………...

  Categorieën ‘bijzondere’ persoonsgegevens:

 • Bijzondere persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag
 • Uniek identificerende gegevens (bijvoorbeeld biometrische gegevens, vingerafdrukken, DNA)
 • Andere gegevens waarvoor geldt dat sprake is van een (afgeleide) verhoogde gevoeligheid (o.a. creditcardinformatie, financiële informatie, erfrechtelijke aspecten, arbeids- of schoolprestaties of gegevens waarvoor een geheimhoudingsplicht geldt)
 • Gegevens over kwetsbare groepen of personen (bijvoorbeeld minderjarige personen (< 16 jaar), verstandelijk gehandicapten, gedetineerden, onder toezicht gestelden, mensen van wie de fysieke veiligheid in gevaar is)
 • Stelselmatig en grootschalige monitoring (bijv. cameratoezicht)
 • Anders, namelijk ………………………………...