Data opslag

In je datamanagementplan leg je vast welk opslagmedium je gaat gebruiken en hoe je de back-up gaat regelen van al je data: ruwe data, verwerkte data, modellen/codeboeken, andere data zoals informed consents.

Opslagmedium bij De HHs

Alle data worden tijdens het onderzoek opgeslagen op het HHs-Netwerk op een plaats die speciaal is ingericht voor HHs-Onderzoek (Sharepoint). Hiervoor wordt per lectoraat, met de daarbij behorende onderzoeksprojecten, opslagcapaciteit beschikbaar gemaakt. Back-up is hierbij goed geregeld. Door automatische back-upinstellingen wordt verlies van data voorkomen.

De Haagse Hogeschool doet momenteel een verkenning naar of een of meerdere geschikte eigen of externe systemen om aan te schaffen, in te richten, of onderzoekers naar door te verwezen voor de opslag van onderzoeksdata na afronding van het onderzoek. Zodra daar adviezen of besluiten uit voortkomen, maken we daar op deze pagina melding van.

Consortium

Bij een samenwerking met andere instellingen of organisaties zal in gezamenlijkheid moeten gekeken worden bij welke instellingen welke data wordt opgeslagen. Deze afspraken moeten worden opgenomen in het (gezamenlijke) datamanagementplan maar daarnaast ook schriftelijk worden vastgelegd in een consortiumovereenkomst.