Data toegang

Bij het organiseren van de toegang tot je data tijdens het uitvoeren van je onderzoek, welke opslag je gaat gebruiken en wie je wel of niet toegang geeft, moet je rekening houden met privacy issues of beperkingen in verband met commerciële belangen of in afwachting van octrooien.

Vragen die je moet beantwoorden in je datamanagementplan:

  • Wie heeft toegang tot de data?
  • Wie is de eigenaar van de data?
  • Hoe ga je om met auteursrechten van de data?
  • Wie mag de data bewerken?
  • Wie controleert de data?
  • Hoe zorg je ervoor dat de data toegankelijk blijven wanneer jij of andere mensen het onderzoek verlaten?

Op de pagina’s Data en eigenaarschap en Data en privacy vind je diepgaande informatie. Hieronder de algemene zaken waar je rekening mee moet houden.

Opslagmedium

Het systeem waar de onderzoeksdata bij de HHs tijdens het onderzoek worden opgeslagen (HHs-Netwerk Sharepoint), biedt gebruikers de mogelijkheid om instellingen en autorisaties in te stellen op een manier die voldoet aan de hierbij geldende wetgeving.

Beveiligingsniveau

Voorkom ongeoorloofde toegang of openbaarmaking en wijzigingen in de data of vernietiging van de data. Het beveiligingsniveau is afhankelijk van de aard van de data: persoonlijke of gevoelige data hebben een hoger beveiligingsniveau nodig dan geanonimiseerde of niet-vertrouwelijke data.

Toegang op afstand

Hou rekening dat je op een veilige manier toegang hebt tot al je data vanaf al de locaties waar je werkt. Ook andere mensen hebben vanaf hun locatie(s) mogelijk toegang tot de data nodig, mogelijk met verschillende rechten om de data in te zien, te bewerken, toe te voegen of te verwijderen.

Gebruik van data van een externe partij

Identificeer en verklaar de specifieke beperkingen (bijvoorbeeld beschermd door intellectuele eigendomsrechten) die deze data kunnen hebben in de manier waarop ze kunnen worden verspreid of toegankelijk worden gemaakt. Meer informatie over het gebruik van data van een externe partij vind je hier.

Eigenaarschap en auteursrechten

Wie de eigenaar is van de data en of er auteursrechten van toepassing zijn hangt af van volgende factoren:

Consortium

Bij een samenwerking met andere instellingen of organisaties zal in gezamenlijkheid moeten gekeken worden wie toegang heeft tot welke data. Deze afspraken moeten worden opgenomen in het (gezamenlijke) datamanagementplan maar daarnaast ook schriftelijk worden vastgelegd in een consortiumovereenkomst.