Data gebruiken van een externe partij

Je kunt voor (een deel van) je onderzoek gebruik maken van al bestaande data van een externe partij. Hieronder volgt een (niet uitputtend) overzicht van bronnen die potentieel relevante data ontsluiten.

Data-directories en data-portals

Nederlandse data-archieven

  • NARCIS: biedt toegang tot datasets afkomstig uit de repositories van Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO, diverse wetenschappelijke instellingen en een aantal data-archieven waaronder DANS en 4TU.ResearchData (zie hieronder). Je kunt filteren op toegankelijkheid (open access, close access en restricted access) en op vakgebied
  • Survey Data Netherlands: maakt enquêtes en bijbehorende data van grote Nederlandse onderzoeksprojecten vindbaar en toegankelijk. Je kunt full tekst zoeken of filteren op taal (Nederlands of Engels), onderwerp of bron
  • DANS: Zoeken in EASY, een online archiveringssysteem voor het deponeren en hergebruiken van onderzoeksdata in Nederland. Bevat datasets uit onder andere de geesteswetenschappen, gezondheidswetenschappen, maatschappij- en gedragswetenschappen, oral history en ruimtelijke wetenschappen. Ontsluit onder andere de collecties van het voormalige Nederlands Historisch Data-archief (NHDA) en het Steinmetz-archief en biedt toegang tot de beveiligde microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, zie hieronder). Je kunt filteren op toegankelijkheid (open access, access na registratie, close access en restricted access) op vakgebied en op collectie. DANS is een gecertificeerd archief (CoreTrustSeal en Nestor Seal)
  • 4TU.ResearchData: Een gezamenlijk databeheerinitiatief van de Nederlandse technische universiteiten. Bevat datasets uit de technische wetenschappen. Je kunt filteren op collecties, jaar, plaats of onderwerp. 4TU.ResearchData is een gecertificeerd archief (CoreTrustSeal)

Statistische data

  • Statline: de databank van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Cijfers over de Nederlandse economie en samenleving. Van inflatie tot bevolkingsontwikkeling. De informatie is overzichtelijk gerubriceerd op thema. Via het open dataportaal kun je grote hoeveelheden cijfers downloaden. Het portaal geeft ook informatie over geautomatiseerde opvragingen. Statline is ook opgenomen in de A-Z databanken / digitale bronnen lijst van de bibliotheek van De Haagse Hogeschool.
  • Lijst van (inter)nationale statistische organisaties van de economische commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE): In andere landen bieden organisaties die vergelijkbaar zijn met het CBS statistische data. Een schat aan statistische data is ook te vinden bij internationale organisaties zoals de WHO, de OESO, de VN, enz. UNECE biedt een overzicht van nationale en internationale statistische organisaties
  • MarketLine Advantage: De bibliotheek van De Haagse Hogeschool biedt toegang tot de internationale statistische bron MarketLine Advantage. Via het onderdeel databases binnen deze bron kun je stedenstatistieken, landenstatistieken en marktdata downloaden. MarketLine Advantage is opgenomen in de A-Z databanken / digitale bronnen lijst.

Kwaliteit en vindbaarheid van data van een externe partij

Data-archieven moeten voldoen aan kwaliteitsnormen voor de data die ze opslaan en waartoe ze toegang bieden. Om de kwaliteit van een data-archief te beoordelen, kun je de volgende zaken controleren:

Gebruiksvoorwaarden van data van een externe partij

Bij bestaande data kan intellectuele eigendom een rol spelen. Wanneer je voor je onderzoek gebruik maakt van data van een externe partij gelden de voorwaarden die die externe partij stelt aan het gebruik, toegankelijk maken en verspreiden van hun data. Neem deze in acht en leg ze vast in je datamanagementplan.