Fase outreach

Onderzoekscyclus fase outreach

Archiveren/delen posters

Dit onderdeel wordt t.z.t. voorzien van een toelichting.

Archiveren/delen presentaties

Dit onderdeel wordt t.z.t. voorzien van een toelichting.

Doorvertaling naar maatschappij

Bij hbo-onderzoek is de verbinding tussen onderzoek en de praktijk van belang. Bespreek met je partners in de praktijk hoe je het onderzoek zo goed mogelijk kan door vertalen naar de praktijk.

Onderzoekersprofielen/ netwerken

ResearchGate is een netwerk voor onderzoekers waar je publicaties kan lezen en bediscussiëren en je onderzoek kan delen met collega’s.