Behoud van rechten

Bij auteursrechten draait het om het uitsluitende recht om het uitsluitend recht een werk openbaar te maken én te verveelvoudigen. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen delen van je werk met collega’s, het kunnen publiceren van je werk als hoofdstuk van een boek, het kunnen kopiëren of uploaden in de digitale leeromgeving zodat je studenten het kunnen gebruiken, enzovoort. Is er sprake van overdracht van de auteursrechten naar een uitgever, dan zal jij als auteur vanaf dan toestemming moeten vragen aan de uitgever voor dit soort gebruik van je eigen werk. Probeer er dus voor te zorgen dat je de volgende rechten behoudt wanneer je naar de uitgevers stapt om je werk te laten publiceren:

  • Hergebruik van je werk in een andere publicatie, bijvoorbeeld hergebruik van je artikel in een boek
  • Het herschrijven en aanpassen van je werk, je wilt bijvoorbeeld een kortere versie van je artikel schrijven in een andere taal
  • Het verspreiden van je werk onder collega’s, hiermee voldoe je aan het publicatiebeleid van de Haagse Hogeschool Hogeschool dat een publicatie vrij kan worden gebruikt voor onderzoekstaken
  • Het kopiëren van je werk voor onderwijsdoeleinden, hiermee voldoe je aan het publicatiebeleid van De Haagse Hogeschool dat een publicatie vrij kan worden gebruikt voor onderwijstaken
  • Het archiveren van een (geautoriseerde) versie van je werk in een repository, open access publiceren via de groene route, hiermee behaal je maximaal benut en gebruik van je publicatie. Sommige uitgevers hebben al een beleid voor open acess publiceren via de groene route, vraag naar de voorwaarden