Creative Commons

Flexibel auteursrecht

Creative Commons zorgt voor een flexibele toepassing van het auteursrecht. Van “alle rechten voorbehouden” naar “sommige rechten voorbehouden”. Zonder een Creative-Commons licentie zou iedereen expliciet toestemming moeten vragen aan de auteursrechthebbende voor elk gebruik van een werk. Met een Creative Commons-licentie wordt in één keer duidelijk onder welke voorwaarden een werk mag worden gebruikt zonder dat er telkens toestemming nodig is. Je leest meer over deze licenties op de website van Creative Commons.

Zes standaardlicenties

De meest uitgebreide licentie laat de gebruiker toe om alles met het werk te doen zolang de oorspronkelijke auteur wordt vernoemd (CC-BY). Maar de gebruiker kan ook beperkt worden in wat hij kan doen met het werk: niet commercieel gebruiken (CC-BY-NC) of er geen afgeleide werken van maken (CC-BY-ND). Als afgeleide werken wel mogen, kan de gebruiker worden verplicht om het afgeleide werk te delen onder dezelfde licentie als het oorspronkelijk werk (CC-BY-SA). Tenslotte zijn er nog combinaties mogelijk: niet commercieel gebruiken en gelijk delen (CC-BY-NC-SA), niet commercieel gebruiken en er geen afgeleide werken van maken (CC-BY-NC-ND).

 

cc licentie