Data-uitwisseling en -hergebruik

In het datamanagementplan leg je vast hoe en onder welke voorwaarden je je data gaat delen met anderen of ze beschikbaar gaat stellen voor hergebruik na je onderzoek.

Waarom?

  • Je komt tegemoet aan de eventuele eisen van financiers of uitgevers
  • Het vermijdt verdubbeling van onderzoekwerk
  • Je data kunnen effectief worden hergebruikt
  • Het verhoogt de kans dat je publicaties gebaseerd op deze data worden geciteerd (*)
  • Het verhoogt de zichtbaarheid van jou als onderzoeker
  • Het moedigt hergebruik aan omwille van efficiëntie, transparantie en vertrouwen: het maakt het voor peers mogelijk om specifieke analyses te repliceren of om de claims die over deze data zijn gemaakt in publicaties te valideren en dit kan leiden tot meer vertrouwen in onderzoek in het algemeen

(*) Onderzoek wijst uit dat publicaties waarbij de achterliggende data in welke vorm dan ook (via appendices, URL’s of contactinformatie) beschikbaar zijn gesteld, gemiddeld meer geciteerd worden dan publicaties waarbij de achterliggende data niet beschikbaar zijn gesteld.

Hoe hergebruik faciliteren?

Archiveer je data in een repository (1) en voorzie ze van een persistent identifier (2) en een Creative Commons of Open Data licentie (3). (1) is nodig voor toegankelijkheid, (2) is nodig voor (terug)vindbaarheid en citeerbaarheid en (3) is nodig om daadwerkelijk hergebruik mogelijk te maken.

Meer informatie over (1) het archiveren van je data vind je op de pagina Data-behoud en -archivering. Veel data-repositories werken met persistent identifiers of je kunt ook gebruik maken van een Digital Object Identifier (DOI). Meer informatie over persistent identifiers vind je op de pagina Data over data. Tevens faciliteren data-repositories (3) hergebruik van je data door het aanbieden van data-licenties. En op de volgende websites vind je meer informatie over (3) het faciliteren van hergebruik van data en over het toekennen van licenties aan data:

Een embargo periode als voorwaarde

Je kunt kiezen voor een embargo periode als voorwaarde in gevallen waarbij je de data al archiveert maar je de toegang wilt beperken totdat je bijvoorbeeld meer data hebt verzameld of wanneer je de data eerst zelf wilt analyseren en over je bevindingen wilt publiceren voordat anderen je data kunnen openen en gebruiken.

Hoe delen? Bereik je publiek

Je kunt bekendheid geven aan je data en je onderzoek via verschillende wegen:

  • Via een nieuwsbrief
  • Via een community website en sociale media (bijvoorbeeld een relevante LinkedIngroep)
  • Via seminars en conferenties
  • Door je data te beschrijven in een datatijdschrift als GigaScience of Scientific Data, deze tijdschriften publiceren metadata

Consortium

Bij een samenwerking met andere instellingen of organisaties zal in gezamenlijkheid moeten gekeken worden of en hoe je data-uitwisseling en -hergebruik gaat faciliteren. Deze afspraken moeten worden opgenomen in het (gezamenlijke) datamanagementplan maar daarnaast ook schriftelijk worden vastgelegd in een consortiumovereenkomst.