Databeleid van uitgevers

Uitgevers kunnen aan het publiceren van je artikel de voorwaarden verbinden dat je de data waarop je artikel is gepubliceerd, beschikbaar stelt voor raadpleging door anderen. Een aantal tijdschriften hanteert daarvoor een aparte Data Availability of Data Archiving Policy (DAP). Over het algemeen zijn drie scenario’s mogelijk:

  1. Dat je de dataset meelevert met je artikel aan de uitgever. De uitgever zal deze dataset online publiceren
  2. Dat je zelf de dataset in een betrouwbaar data-archief archiveert en je de link van de dataset doorgeeft aan de uitgever
  3. Dat je contactgegevens doorgeeft aan de uitgever van diegene waar de dataset kan worden opgevraagd
Aan welke eisen je precies moet voldoen, vind je doorgaans in de instructies voor auteurs op de website van het tijdschrift of de uitgever.