FAIR data

FAIR data zijn

  • Vindbaar (Findable) en toegankelijk (Accessible) voor anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn om de data te gebruiken
  • Uitwisselbaar (Interoperable): interactie met andere data is mogelijk
  • Herbruikbaar (Reusable): goed beschreven, het is duidelijk hoe de data kunnen worden gebruikt en de data voldoen aan de normen die gebruikelijk zijn binnen het domein waarin de data opereren

Hoe FAIR zijn jouw data? Check het aan de hand van een korte vragenlijst. Meer nuttige informatie over FAIR data vind je op deze pagina. Onderstaande uitgebreidere tabel met bijbehorende uitleg kunnen houvast bieden bij het FAIR maken van data. Uitleg over metadata vind je op de pagina Data over data.   

FAIR aspectVereiste metadataVoorbeeld metadata-veld

Vereiste metadata om de data vindbaar (Findable) te maken

 

F1. De metadata of de data zelf krijgen een globaal unieke en persistente identifier toegewezen

Metadata over de persistent identifier van de dataset

 


F2. De data zijn beschreven aan de hand van uitgebreide metadata (gedefinieerd in R1 hieronder)

Metadata over de compleetheid van de data

 


F3. De metadata bevatten duidelijk en expliciet de identifier van de data die worden beschreven

Metadata over gebruikelijke identifiers als PubMed of NCBI Taxonomy

 


F4. De metadata of data zijn geregistreerd of geïndexeerd in een doorzoekbare bron

Metadata over waar de data kan gevonden worden

 

Vereiste metadata om de data toegankelijk (Accessible) te maken

 

 

A1. De metadata of de data zelf zijn terug te vinden op basis van hun identifier met behulp van een gestandaardiseerd communicatieprotocol

Metadata over de representaties van de data (dat wil zeggen het format, bijvoorbeeld RDF - het Resource Description Framework)

 

 A1.1. Dat protocol is open, gratis en universeel implementeerbaar  
 A1.2. Dat protocol zorgt waar nodig voor een een authenticatie- en autorisatieprocedure 
 A2. Metadata zijn toegankelijk, zelfs als de data zelf niet langer beschikbaar zijn Metadata over het persistentiebeleid van de organisatie die de data verstrekt

Vereiste metadata om de data uitwisselbaar (Interoperable) te         maken

 

 

 

I1. De metadata of de data zelf maken gebruik van een formele, toegankelijke, gedeelde en breed toepasbare taal voor kennisrepresentatie

 

 

De metadata zijn beschreven met behulp van een veelgebruikte algemene standaard als Dublin Core (DC) of een veelgebruikte standaard binnen het domein waarin de data opereren

 

 I2. De metadata of de data zelf maken gebruik van een taal die de FAIR-principes volgtMetadata over de taal (ontologie) die in de dataset wordt gebruikt, bijvoorbeeld UniProt Core
 I3. De metadata of de data zelf bevatten gekwalificeerde verwijzingen naar andere metadata of data

De metadata bevatten referenties naar andere gerelateerde bronnen

 

Vereiste metadata om de data herbruikbaar (Reusable) te maken

 

 

R1. De metadata of de data zelf uitgebreid beschreven door middel van een groot aantal nauwkeurige en relevante attributen

Metadata over hoe de dataset te citeren

 

 

 

 R1.1. De metadata of de data zelf zijn vrijgegeven met een duidelijke en toegankelijke gebruikslicentie

Metadata over het auteursrechtenbeleid

 

 

 R1.2. De metadata of de data zelf bevatten gedetailleerde informatie over de herkomst van de data

Metadata over de versie van de dataset

 

 

 

R1.3. De metadata of de data zelf voldoen aan domeinrelevante standaarden

 

 

 

De metadata wordt aangeboden in een format dat gebruikelijk is in een specifiek (onderzoeks)domein, een organisatie of een specifieke dataset, bijvoorbeeld de Data Documentation Initiative voor data binnen de sociale wetenschappen