Fase voorbereiding

Onderzoekscyclus fase voorbereiding

Prioriteren onderwerp.

Het bepalen van het onderwerp van je onderzoek gaat in samenspraak met de lector voor aansluiting bij de onderzoekslijnen van het lectoraat en bij de (beroeps)praktijk. Daarnaast wordt het onderzoek vaak met de opleidingscoördinator afgestemd voor aansluiting bij het onderwijs. Zie de fase discovery voor ondersteuning voor het zoeken van literatuur.

Projectopzet en samenwerkingspartners

Financieringsaanvraag

Je onderzoek kan intern en extern of in een mengvorm daarvan gefinancierd worden. Met je lector overleg je of er mogelijkheden zijn voor interne financiering of dat er externe financiering nodig is. Externe financiering is er in de vorm van subsidies, contractactiviteiten en in financiële bijdragen (in kind) van externe partners of eventueel als opbrengst van geregistreerd intellectueel eigendom. Voor informatie en advies over externe financiering, voor begeleiding bij het aanvragen van externe subsidie of de administratie van lopende projecten met externe financiering kan je bij de Subsidiedesk terecht.

Open Acces

Let bij het aanvragen van je financiering ook op mogelijke kosten voor het open acces publiceren, zie het Publicatiebeleid van de HHs en de ambitie open acces te publiceren.