Gedragscode wetenschappelijke integriteit

Lectoren en onderzoekers binnen de HHs werken volgens de laatste standaarden van praktijkgericht onderzoek zoals beschreven in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (VH, 2018). Ter aanvulling hierop wordt de tabel met de vijf leefregels vanuit de oude gedragscode (VH, 2010) als handvat nog steeds aangeboden. De hogeschool is bezig met het inventariseren en schrijven van een plan van aanpak voor de zorgplichten van de instelling. De focus ligt op dit moment bij het organiseren van datamanagement, inzichtelijk maken van de onderzoeksoutput en organiseren van bekendheid rondom de nieuwe gedragscode. Tevens onderzoekt de HHs de komende maanden waar ethische toetsing van onderzoek nodig is, en hoe dit ontwikkeld kan worden, bijvoorbeeld door één of meer ethische (advies)commissies op te richten en deze adequaat te ondersteunen. Aanvullend daarop vraagt de gedragscode om het benoemen van een vertrouwenspersoon en een orgaan voor klachtenafhandeling rondom wetenschappelijke integriteit in 2019. 

De eerste inventarisatie rondom nieuw op te richten commissies is in volle gang en de HHs is voornemens om in 2019 de commissies (wetenschappelijke integriteit en ethische adviescommissie) te kunnen installeren.