Ondersteuning in alle fasen van je onderzoek

Om onderzoekers aan de Haagse Hogeschool te faciliteren bij het doen van praktijkgericht onderzoek biedt de bibliotheek ondersteuning in de verschillende fasen van het onderzoeksproces. Als leidraad voor informatie over beschikbare ondersteuning is gekozen voor de onderzoek cyclus van Jeroen Bosman en Bianca Kramer. Niet alle onderdelen zijn voorzien van een toelichting omdat deze (nog) niet beschikbaar zijn of omdat deze fase / dit onderdeel minder van toepassing is.

onderzoekscyclus

 

Onderzoek aan De Haagse Hogeschool

  • Onderzoek aan De Haagse Hogeschool moet voldoen aan de criteria van hbo-onderzoek – lees hier meer over hoe onderzoek aan het hbo wordt vormgegeven.
  • Om een beeld te krijgen hoe onderzoek aan De Haagse Hogeschool is ingebed en vormgegeven, is de beleidsnotitie Onderzoek Versterkt, zoals vastgesteld door het CvB, een goed startpunt.
  • Kwaliteitsborging van onderzoek - aan welke eisen moet onderzoek voldoen?
  • Gedragscode onderzoek - , zoals vastgesteld door de KNAW, NWO, Vereniging Hogescholen, NFU, TO federatie en de VSNU.

Op de volgende pagina's vind je faciliteiten over de verschillende fasen van onderzoek.