Loket Rechtsbescherming

Bij het Loket Rechtsbescherming kun je terecht voor je bezwaarschrift tegen bijvoorbeeld je in- of uitschrijving of het toelatingsonderzoek 21+. Let op dat je bezwaar binnen 6 weken na het bestreden besluit moet zijn ingediend. Het Loket Rechtsbescherming is te bereiken op nummers: 070 - 445 8821 / 070 - 445 7027 of via loketrechtsbescherming@hhs.nl.

Download meer informatie over het Loket Rechtsbescherming.