Loket Rechtsbescherming

Bij het Loket Rechtsbescherming kun je terecht voor je bezwaarschrift tegen bijvoorbeeld je in- of uitschrijving of het toelatingsonderzoek 21+. Let op dat je bezwaar binnen 6 weken na het bestreden besluit moet zijn ingediend. Het Loket Rechtsbescherming is te bereiken op nummers: 070 - 445 88 21 / 070 - 445 70 27 of via lrb@hhs.nl