In de Nederlandse samenleving bestaan relatief grote gezondheidsachterstanden, met name onder mensen met een lage sociaaleconomische positie. Het besef groeit dat andere kennis nodig is om de gezondheid van mensen in een lagere sociaaleconomische positie te begrijpen en te verbeteren.

“Countering syndemic vulnerability: a community resilience approach”, of in goed Nederlands “Syndemische kwetsbaarheid tegengaan: een gemeenschapsaanpak gericht op veerkracht” is één van de vier projecten die onlangs goedgekeurd werden vanuit het NWA-programma ‘Gezondheidsverschillen – beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie’. NWA staat voor Nationale Wetenschapsagenda.

Twee wijken in Den Haag en Leiden

Het project richt zich op twee wijken in Den Haag en Leiden: Moerwijk en de Stevenshof. In co-creatie met wijken en burgers wordt een veerkracht methode ontwikkeld om de structurele mechanismes aan te pakken die leiden tot sociaaleconomische clustering van gezondheidsproblemen in een wijk of gemeenschap. Deze methode wordt gebaseerd op:

  • Wetenschappelijke inzichten over stapeling van gezondheidsproblemen
  • De causale en veerkrachtprocessen in de verschillende sociaalecologische systemen die tot clustering leiden of het juist tegengaan
  • Kennis over activiteiten en de effecten van deze activiteiten op veerkracht, gezondheid en welzijn

Resultaat van het project moet een uitgewerkt protocol worden zodat andere wijken vervolgens ook met deze methode kunnen werken. Dit zal al in twee nieuwe wijken in Nijmegen en Rotterdam gebeuren, aan het einde van het vierjarig project.

Samenwerking

Het project is ingediend door het LUMC, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden en IVO, met Prof. Dr. Jet Bussemaker als hoofdaanvrager, in samenwerking met een brede groep partijen, waaronder GGD Haaglanden, GGD Hollands Midden, gemeenten Den Haag en Leiden, verzekeraars Menzis en Zorg en Zekerheid, welzijnsorganisaties SOL en Incluzio, landelijke organisaties als Pharos, Divosa en RVS, en internationale partners in de USA en UK.

Duur

Dit project is gestart in augustus 2022 en zal 4 jaar duren.

Meer informatie

Marieke Breed m.breed@hhs.nl

Sanne de Vries, s.i.devries@hhs.nl

Of kijk op: