Een bewuste studiekeuze is een belangrijke voorwaarde voor studiesucces van de aankomende student in overstap van voortgezet onderwijs naar het hbo. De Haagse Hogeschool biedt een palet van samenhangende studiekeuzeactiviteiten aan om studiekiezers te ondersteunen bij het maken van hun keuze. 

De activiteiten die De Haagse Hogeschool aanbiedt bevatten allen bouw- en cementdelen. De mate en wijze waarin iedere bouwsteen of cementdeel in een activiteit voorkomt, verschilt per activiteit. De bouwstenen leiden tot inzicht bij de studiekiezer. De bouwstenen zijn: 

 • Inclusiviteit: iedere studiekiezer voelt zich uitgenodigd om aan de activiteit deel te nemen;  

 • Realiteit: de echte (leer-)praktijk wordt realistisch overgebracht; 

 • Identiteit: de activiteit levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de persoonlijke en sociale identiteit, met als doel dat de studiekiezer zicht heeft op wat, welke studie, bij hem past; 

 • Reflectie: de activiteit helpt bij het betekenis geven aan opgedane ervaringen en draagt bij aan het antwoord op de vraag ‘wat drijft mij’.

Bouwstenen & Cement

Het cement verbindt de bouwstenen. Zonder het cement vormt de activiteit geen solide geheel. De dikte van de laag cement tussen de bouwstenen wordt bepaald door de behoefte van de studiekiezer in de betreffende activiteit. Het cement bestaat uit de volgende componenten: 

 • Persoonlijk: aandacht voor de individuele studiekiezer. Voor iedere vraag en ieder verhaal, klein of groot, is ruimte gedurende de activiteit; 

 • Samenwerking: verschillende partijen, betrokken bij het studiekeuzeproces, werken samen. Er is sprake van uitwisseling en een proactieve houding tussen de betrokken partijen/stakeholders; 

 • Rolmodellen: de inzet van personen (bijv. studenten, beroepsbeoefenaren en docenten) waar de studiekiezer zich in kan herkennen en een voorbeeld in kan zien; 

 • Toekomst: we willen een vergezicht bieden aan de studiekiezer, dit heeft twee dimensies: 
  1. Het innerlijk kompas: wat ligt binnenin jou, het ontwikkelen van een identiteit die je kunt plaatsen in de toekomst; 
  2. De veranderende wereld waar we deel vanuit maken, de betekenis daarvan voor het toekomstperspectief. 

Aanbod

In onze LOB folder is een overzicht opgenomen van alle bacheloropleidingen die aangeboden worden op De Haagse Hogeschool. Daarnaast staan alle studiekeuzeactiviteiten incl. data vermeld. Wil je meer informatie over de studiekiezeactiviteiten en aanmelden hiervoor? Kijk dan op: