Onderzoek

De Haagse heeft twee kerntaken: onderwijs geven en praktijkgericht onderzoek uitvoeren. Ons onderzoek draagt bij aan verbetering en vernieuwing van ons onderwijs, de beroepspraktijk en de samenleving. Lectoren, docent-onderzoekers en studenten doen onderzoek in co-creatie met nationale en internationale partners. We bouwen aan zeven kenniscentra met ieder een eigen thema.

 

BEWEGINGSTECHNOLOGIE Kenniscentra

De Haagse bouwt aan zeven kenniscentra. Elk centrum wordt gevormd door een aantal lectoraten die samenwerken aan een thema. Zij werken met een meerjarige programmering en richten zich op langdurige samenwerking met publieke en private partners.

LECTORATEN Lectoraten

Lectoraten zijn onderzoeksgroepen aan hogescholen. Zij doen praktijkgericht onderzoek naar actuele en relevante maatschappelijke vraagstukken en leggen daarbij verbinding tussen onderwijs, beroepspraktijk en samenleving.