Onderzoek

Voor De Haagse is onderzoek een onmisbare tweede taak naast het onderwijs. Het draagt bij aan de versterking en innovatie van de beroepspraktijk en het maatschappelijk debat. Dit gebeurt in nauwe verbinding met het onderwijs. 

leren in een netwerksamenleving

Onderzoeksplatforms
De Haagse Hogeschool kiest als netwerkhogeschool voor de vorm van onderzoeksplatforms om kennisdeling te bevorderen. Daarbij ligt de inhoudelijke focus op 4 thema’s die aansluiten bij de profilering van de hogeschool.

LECTORATEN

Lectoraten
Lectoraten zijn onderzoeksgroepen aan hogescholen. Door het doen van praktijkgericht onderzoek leggen zij de verbinding tussen het onderwijs en de beroepspraktijk.

BEWEGINGSTECHNOLOGIE

Kenniscentra
Naast lectoraten heeft De Haagse een aantal kenniscentra. Binnen deze kenniscentra zijn lectoren, maar ook externe partners, betrokken, die hun kennis en kunde delen op het gebied van onderzoek, onderwijs en ontwikkeling van innovaties.