De Haagse onderzoekt

Onze regio staat voor grote maatschappelijke opgaven. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat onze grote steden leefbaar blijven voor jong en oud? Of hoe creëren we een economie die draait op duurzame grondstoffen? En zetten we technologie in om mensen langer thuis te laten wonen?

Met praktijkgericht onderzoek werkt De Haagse aan oplossingen voor deze en vele andere problemen. Denk aan (digitale) veiligheid, inclusief onderwijs of de inzet van data. We werken bij ons onderzoek samen met partners uit de samenleving: bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en beroepspraktijk. De resultaten van ons onderzoek zijn nieuwe kennis, producten of diensten: altijd direct toepasbaar en met impact.

Samenwerking

We co-creëren ons onderzoek met lokale, regionale en (inter)nationale partners en betrekken onze partners in ieder stadium van ons onderzoek. We kijken samen naar de vragen en de beste aanpak voor die vragen. Ook bij het delen van de resultaten werken we samen. Zo komen de uitkomsten van ons onderzoek snel en goed terecht bij de maatschappij en de beroepspraktijk.


Kenniscentra Kenniscentra

Elk kenniscentrum wordt gevormd door een aantal lectoraten die samenwerken aan een thema. Zij werken met een meerjarige programmering en richten zich op langdurige samenwerking met publieke en private partners.

Lectoraten Lectoraten

In een lectoraat doen lectoren, docent-onderzoekers en studenten samen met partners uit de praktijk onderzoek. Ze vertalen de onderzoeksresultaten - kennis en inzichten - naar het onderwijs (curriculum en –ontwikkeling) en praktische toepassingen.

Haagse Labs De Haagse Labs

In een lab werken studenten, docenten en onderzoekers samen met externe partners aan hele concrete vraagstukken uit de praktijk. Al lerend en experimenterend geeft een lab de ruimte om tot innovatieve oplossingen te komen.

Onderzoeksondersteuning Onderzoeksondersteuning

Onderzoek versterkt. Onderzoek innoveert. Onderzoek professionaliseert. Maar hoe pak je het aan? Aan welke eisen moet onderzoek voldoen? En hoe zorg je dat jouw onderzoek de aandacht krijgt die het verdient? Wij denken mee, ondersteunen en adviseren in elke fase van je onderzoeksproject.