Onderzoek

De Haagse heeft twee kerntaken: onderwijs geven en praktijkgericht onderzoek uitvoeren. Ons onderzoek draagt bij aan verbetering en vernieuwing van ons onderwijs, de beroepspraktijk en de samenleving. Lectoren, docent-onderzoekers en studenten doen onderzoek in co-creatie met nationale en internationale partners. Het onderzoek aan De Haagse vindt vanaf 2020 plaats binnen zeven kenniscentra die aansluiten bij onze profilering.

Kenniscentra Kenniscentra

Elk kenniscentrum wordt gevormd door een aantal lectoraten die samenwerken aan een thema. Zij werken met een meerjarige programmering en richten zich op langdurige samenwerking met publieke en private partners.

Lectoraten Lectoraten

In een lectoraat doen lectoren, docent-onderzoekers en studenten samen met partners uit de praktijk onderzoek. Ze vertalen de onderzoeksresultaten - kennis en inzichten - naar het onderwijs (curriculum en –ontwikkeling) en praktische toepassingen.

Onderzoeksondersteuning Onderzoeksondersteuning

Onderzoek versterkt. Onderzoek innoveert. Onderzoek professionaliseert. Maar hoe pak je het aan? Aan welke eisen moet onderzoek voldoen? En hoe zorg je dat jouw onderzoek de aandacht krijgt die het verdient? Wij denken mee, ondersteunen en adviseren in elke fase van je onderzoeksproject.