Snel vinden

Mogelijke gezondheidseffecten van 5G-systemen (NextGEM)

In onze huidige samenleving kunnen we niet meer zonder technologie die gebruik maakt van radiofrequente…
Lees meer

SHPLES: Smart Hydrogen Powered Local Energy System

Dit project doet onderzoek naar vormen van lokale Energieopwekking, zogenaamde Energy Hubs. Het idee achter Energy Hubs…
Lees meer

European Manifesto for Inclusive Learning

Dit Erasmus+ project richt zich op het verzamelen van 'good practices' op het gebied van onderwijs voor…
Lees meer

Digitaal Overheidsgeld

Dit project beoogt kennis te ontwikkelen en te verspreiden over de digitalisering van geld, de afname van het gebruik…
Lees meer

De toekomst van geld

De digitalisering van onze economie en de opkomst van nieuwe vormen van geld heeft geleid tot een strijd over de (…
Lees meer

Breinstraat, platform voor jongeren met NAH

Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben in hun dagelijks leven met veel uitdagingen te maken. Contact…
Lees meer

Learning communities in en voor de energietransitie

Door de energietransitie zijn de banen in de energiesector voortdurend in ontwikkeling. Een leven lang leren is voor de…
Lees meer

Hoe zorg je als webontwikkelaar dat je veilige codes schrijft?

Webontwikkelaars geven aan dat secure coding of het verbeteren van codes een topprioriteit is. Door strakke deadlines…
Lees meer

Disability and its affective affordances

Hoe worden affectieve reacties als angst, verwondering of sympathie op functiebeperkingen uitgebeeld in literatuur en…
Lees meer

Hydrogen Heating Studies

De Nederlandse regering heeft besloten dat we in Nederland in 2050 “van (aard)gas los” moeten zijn. Overstappen op all…
Lees meer

Future Proof Retail, project met en voor toekomstbestendige retailers

Voor welke grote veranderingen staat de retail in Nederland? Welke nieuwe vaardigheden zijn daarvoor nodig? Het…
Lees meer

Motorisch leren bij Developmental Coordination Disorder

In elke klas zitten kinderen die problemen hebben met hun motoriek en die minder makkelijk leren bewegen. Soms komt dat…
Lees meer