Snel vinden

Speelvriendelijke steden

Er zijn steeds meer kinderen in Nederland met bewegingsarmoede, overgewicht en geringe motorische vaardigheden.
Lees meer

Infrastructuur beveiligen met fotonica (SUNSPOT)

Grote infrastructurele objecten zoals een brug of viaduct moeten worden gemonitord om de veiligheid te borgen en…
Lees meer

ScaleUpCycle

Welke rol kunnen lokale initiatieven spelen bij het tot stand brengen van de grondstoffentransitie?
Lees meer

Age-Friendly Cities and Communities Questionnaire (AFCCQ)

Om van ouderen zelf te vernemen hoe zij de seniorvriendelijkheid van hun stad ervaren, is in 2020 de AFCCQ ontwikkeld.
Lees meer

OPTIMA: naar het verbeteren van de match tussen kind en rolstoel

Voor kinderen in een handbewogen rolstoel is het van groot belang dat ze optimaal kunnen meedoen in de samenleving.
Lees meer

PAREL-S

In dit project wordt gekeken hoe paramedici, (netwerk)zorgorganisaties en/of beleidsmedewerkers geholpen kunnen worden…
Lees meer

(Grenzen aan) interprofessionele samenwerking

Dit project gaat over interprofessioneel samenwerken tussen professies, namelijk die van diëtisten met andere…
Lees meer

HeLiUS – Healthy Living in Utrecht after (minor) Stroke

Het merendeel van de mensen die een lichte beroerte heeft doorgemaakt, gaat vanuit het ziekenhuis meteen door naar huis…
Lees meer

Podcast Wasted Tales

In de podcast serie Wasted Tales willen we je meenemen in de wereld van afval en andere materialen binnen de circulaire…
Lees meer

De effecten van hittegolven op kwetsbare bevolkingsgroepen in de gemeente Den Haag in kaart gebracht

In het toegepast onderzoeksproject The effect of heatwaves on vulnerable population groups in The Hague zochten we uit…
Lees meer

Op weg naar inclusieve participatie met PartnerUp!

Als een van de meest diverse hogescholen streeft De Haagse Hogeschool naar een inclusieve en participatieve organisatie…
Lees meer

RE-Greenhouse

Het versnellen van de transitie naar hernieuwbare energie voor de glastuinbouw in Europa.
Lees meer