Waarom microcredentials?

Als je als professional door wilt leren dan zoek je naar flexibiliteit maar ook naar kwaliteit. Nu kan je bij De Haagse Hogeschool Pro korte leertrajecten volgen waarvan de kwaliteit geborgd is (net zoals bij een diploma). De microcredential is een erkend digitaal certificaat waarmee je iedereen kan laten zien welke kennis en vaardigheden je op welk niveau hebt behaald. En als je nog door gaat leren kan een microcredential jou een vrijstelling opleveren.  

Waarom kiezen voor De Haagse Hogeschool Pro?

  • Erkend certificaat 

  • Kennis direct toepassen in de praktijk 

  • Persoonlijk door kleinschalig onderwijs 

  • Jouw carrière-en persoonlijke ontwikkeling staan voorop 

  • Goede balans leren, werk en privé 

  • Community learning: leren van en met andere professionals 

Veelgestelde vragen over microcredentials

Wat is het verschil tussen een edubadge en een microcredential? 

Een edubadge is een digitaal certificaat dat is uitgegeven binnen de dienst Edubadges van SURF.   

De microcredentials zijn een bijzondere vorm van een edubadge, die voldoet aan het kwaliteitskader. De kwaliteitsafspraken uit het kwaliteitskader zijn in iedere microcredential terug te lezen. 

Welke status hebben microcredentials op dit moment? 

Sinds de start van de pilot groeit de belangstelling voor microcredentials binnen het hoger onderwijs. Alle microcredentials die worden uitgegeven worden door alle hogescholen en universiteiten in Nederland herkend en erkend.  Op dit moment wordt een microcredential nog niet wettelijk erkend, het is namelijk nog niet opgenomen in de WHW (wet op hoger onderwijs en onderzoek). Er wordt sinds de start van de pilot hard aan gewerkt om dit mogelijk te maken, samen met juristen van deelnemende instellingen. Of je met een microcredential vrijstelling krijgt of gemakkelijk kunt instromen bij een opleiding bepaalt altijd de examencommissie van de desbetreffende instelling of opleiding. Zij zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de waarde van de microcredential binnen het kader van de eisen van de graad die je zou willen behalen met de opleiding. Daarbij kijken zij ook naar de geldigheid van de aangetoonde leeruitkomst: is de kennis/vaardigheid die je hebt aangetoond met de MC nog wel voldoende bij de tijd, of is er sprake van een dusdanige ontwikkeling van het vakgebied sinds het afronden van de MC dat de MC niet meer geldig kan zijn als onderdeel van de gewenste opleiding? Hetzelfde geldt ook voor het inzetten van een microcredential op de arbeidsmarkt. Een werkgever bepaalt of de behaalde kennis toereikend is voor de desbetreffende functie.  

Hoe lang is de microcredential geldig?

Net als een diploma is een microcredential onbeperkt geldig, de kennis of kunde die je hebt opgedaan kan over de tijd echter wel achterhaald raken. Of je met een microcredential vrijstelling krijgt of gemakkelijk kunt instromen bij een opleiding bepaalt altijd de examencommissie van de desbetreffende instelling of opleiding. Zij zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de waarde van de microcredential binnen het kader van de eisen van de graad die je zou willen behalen met de opleiding. Daarbij kijken zij ook naar de geldigheid van de aangetoonde leeruitkomst: Bijvoorbeeld omdat de inhoud van het vakgebied waarin de microcredential behaald is, in de tussentijd dusdanig ontwikkeld is dat de kennis verouderd is. Hetzelfde geldt ook voor het inzetten van een microcredential op de arbeidsmarkt. Een werkgever bepaalt of de behaalde kennis toereikend is voor de desbetreffende functie.  

Is de microcredential ook in andere landen geldig?

De besturen van de hoger onderwijs instellingen aangesloten bij VH en UNL in Nederland hebben met elkaar besloten dat de in Nederland behaalde microcredentials onderling worden erkend, hiermee is Nederland een voorloper in Europa op dit gebied. De manier waarop de Nederlandse microcredentials zijn beschreven sluit aan bij de Europese normen. Onderlinge erkenning in Europa is hierdoor in theorie gemakkelijker, maar is nog niet wettelijk of bestuurlijk vastgelegd. 

Krijg ik ook nog een ander (papieren) certificaat? 

Met de microcredential krijg je een digitaal certificaat dat altijd en overal toegankelijk is voor jou en je kunt delen met anderen.  

Of je ook nog een ander (papieren) certificaat krijgt besluit de instelling die de microcredential uitgeeft en kan verschillen per instelling. Vraag dit na bij je opleider.  

Kan mijn werkgever betalen voor mijn microcredential?

Wil je je als professional verder ontwikkelen en zou je daarvoor een microcredential willen behalen? Overleg dan met je werkgever naar de mogelijkheden binnen jouw opleidingsbudget. Een werkgever mag bijdragen in jouw ontwikkeling en betalen voor het behalen van een microcredential.  

Weten werkgevers wat een microcredential is? 

Microcredentials zijn een relatief nieuw begrip dat zowel binnen Nederland als internationaal steeds meer aandacht krijgt. Toch zullen er werkgevers zijn die niet weten wat een microcredential is. Verwijs hen gerust naar de website van de landelijke pilot.   

Je kunt de door jou behaalde microcredentials digitaal met werkgevers delen en ze hiermee eenvoudig inzicht geven in wat jij kunt, begrijpt of kunt toepassen.

Zijn er verschillende niveaus microcredentials?

Net als opleidingen kunnen microcredentials op verschillende niveaus worden uitgegeven. De instelling die de microcredential uitgeeft, geeft een indicatie van dit niveau aan de hand van de indicatoren van de niveaus van het Europese kwalificatieraamwerk EQF. Deze niveau-indicatie vind je op iedere microcredential terug. Meer informatie over deze niveaus en wat ze betekenen vind je op de website van NLQF. 

Kan ik microcredentials stapelen tot een Ad, bachelor- of masterdiploma? 

Als je het voornemen hebt om MC's te stapelen of combineren, is het verstandig om contact op te nemen met de examencommissie van het onderwijsprogramma waarbinnen je de microcredentials wil laten erkennen.  

 Het uitreiken van getuigschriften en het opstellen en naleven van de hierbij behorende eisen behoort tot de autonomie van de instelling en is de verantwoordelijkheid van de examencommissie van de desbetreffende opleiding. In het kwaliteitskader van de pilot staat dat instellingen in principe de leeruitkomsten van reeds en/of elders behaalde microcredentials erkennen. Of, hoe en tot welke vrijstellingen eerder gevolgde microcredentials binnen een bestaand programma leiden, blijft vallen onder het mandaat van de ontvangende examencommissie. In de microcredential beschreven indicatieve ECTS kunnen niet zomaar in programma’s naar keuze worden opgeëist, maar worden waar passend door de examencommissie toegekend binnen het ontvangende programma. Hierbij kan de examencommissie ook verschillende zaken die in individuele gevallen spelen meewegen.  

Welke microcredentials zijn er?

Bekijk het aanbod van De Haagse Hogeschool Pro op de website edubadges.nl.