Organisatie

De Haagse Hogeschool bestaat uit faculteiten, lectoraten en diensten. Ruim 27.000 studenten volgen in, vier vestigingen, een bachelor, een master of post-hbo-opleiding. En er werken ruim 1.900 medewerkers, waarvan 65% in een onderwijzende en 35% in een ondersteunende functie.

CvB College van Bestuur

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het hogeschoolbeleid en coördineert de dagelijkse leiding van de hogeschool.

unesco-logo-260px De Haagse Hogeschool is een Unesco-school

Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen verbonden aan het wereldwijde Unesco-scholennetwerk.

feiten en documenten Feiten en documenten

Het 'Instellingsplan’, de ‘Jaarrekening’ of de ‘Portefeuilleverdeling College van Bestuur’: De Haagse maakt al haar belangrijke documenten openbaar.

Atrium Kwaliteit

Alles over de kwaliteit op De Haagse Hogeschool.

filsofie2 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet als interne toezichthouder toe op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de hogeschool.

Introductie Medezeggenschap Medezeggenschap

Meepraten en meebeslissen over belangrijke ontwikkelingen.

organogram Organogram

Een schematisch overzicht van de bedrijfsstructuur van De Haagse Hogeschool.