Organisatie

De Haagse Hogeschool bestaat uit faculteiten, lectoraten en diensten. Ruim 27.000 studenten volgen in, vier vestigingen, een bachelor, een master of post-hbo-opleiding. En er werken ruim 1.900 medewerkers, waarvan 65% in een onderwijzende en 35% in een ondersteunende functie.
organogram

Organogram
Een schematisch overzicht van de bedrijfsstructuur van De Haagse Hogeschool.

filsofie2

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet als interne toezichthouder toe op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de hogeschool.

College van Bestuur

College van Bestuur
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het hogeschoolbeleid en coördineert de dagelijkse leiding van de hogeschool.

feiten en documenten

Feiten en documenten
Het 'Instellingsplan’, de ‘Jaarrekening’ of de ‘Portefeuilleverdeling College van Bestuur’: De Haagse maakt al haar belangrijke documenten openbaar.

Atrium

Kwaliteit van onze opleidingen
De opleidingen van De Haagse Hogeschool die opleiden tot een erkend diploma worden elke zes jaar beoordeeld op hun kwaliteit door de NVAO.

Introductie Medezeggenschap

Medezeggenschap
Meepraten en meebeslissen over belangrijke ontwikkelingen.

unesco-logo-260px

De Haagse Hogeschool is een Unesco-school
Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen verbonden aan het wereldwijde Unesco-scholennetwerk.