De Haagse Hogeschool is sinds 2009 een Unesco-school. Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen verbonden aan het wereldwijde Unesco-scholennetwerk.

Unesco-scholen

In Nederland zijn vijftig scholen lid van het Unesco-scholennetwerk. Dit zijn scholen voor primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Wereldwijd bestaat het netwerk uit zo’n 10.000 scholen. Al deze scholen hebben de ambitie bij te dragen aan de missie van Unesco: ‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’. Dat doen zij door vanuit die missie aandacht te besteden aan ten minste twee van de vier Unesco-thema’s: vrede & mensenrechten, wereldburgerschap, intercultureel leren en duurzame ontwikkeling.

De Haagse Hogeschool als Unesco-school

De Haagse Hogeschool besteedt aandacht aan alle vier de Unesco-thema’s. Dat vertaalt zich onder andere in een ruim aanbod aan activiteiten in verschillende vormen: lezingen, inspirerende verhalen, discussie en debat, workshops, tentoonstellingen, films en performances. Het zijn activiteiten die de studenten en medewerkers aan het denken zetten en die het gesprek op gang brengen over maatschappelijke en politieke vraagstukken, de wereld en de toekomst. Hiermee worden alle aankomende professionals op De Haagse Hogeschool aangespoord het gedachtegoed van Unesco actief uit te dragen.

Nederlandse Unesco-commissie

Elk land dat lid is van Unesco heeft een Nationale Unesco Commissie. De Nederlandse Unesco Commissie is opgericht in 1947 en bestaat bij Koninklijk Besluit. De Commissie telt maximaal elf leden. Zij zetten vrijwillig hun deskundigheid in op één of meer van de vier werkterreinen van Unesco: onderwijs, wetenschap, cultuur, en communicatie. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemt de leden.