Disclaimer

Algemeen

De informatie op de websites van De Haagse Hogeschool is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kunnen aan de informatie geen rechten worden ontleend. 
De Haagse Hogeschool geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit en behoudt zich het recht voor de informatie zonder vooraankondiging, en op ieder moment, te wijzigen en/of in te trekken. 
Bij twijfel of bij onduidelijkheid over de informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de desbetreffende faculteit of dienst. 

Aansprakelijkheid

De Haagse Hogeschool kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek van de websites van De Haagse Hogeschool, de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten of de - tijdelijke - onmogelijkheid deze sites te kunnen raadplegen. 

Bescherming persoonsgegevens

De aan De Haagse Hogeschool verstrekte persoonsgegevens worden door De Haagse Hogeschool opgeslagen en alleen in opdracht van De Haagse Hogeschool verwerkt. De Haagse Hogeschool maakt zich sterk om de privacy van haar studenten, medewerkers en derden te beschermen. Je bent verplicht aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming van De Haagse Hogeschool (nieuwe) verwerkingen van gegevens, (vermoedelijke) datalekken of andere (mogelijke) incidenten met persoonsgegevens door te geven. Mail je bevindingen naar FG@hhs.nl. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld en je ontvangt altijd een terugkoppeling. 
Bekijk het Privacyreglement van De Haagse Hogeschool.

Externe links

De websites van De Haagse Hogeschool bevatten externe links. Deze zijn als service voor de bezoeker opgenomen. De Haagse Hogeschool is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen, voor de diensten die hierop worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze externe links.

Gebruik cookies 

Meer informatie over het gebruik van cookies en het wijzigen van de gegeven toestemming, kan je op deze pagina terug vinden.

Opvragen/wijzigen persoonsgegevens van belangstellenden 

De gegevens die je invoert (zoals jouw naam, opleidingsprofiel, e-mailadres, woonadres, land, geslacht, telefoonnummer, social-mediaprofiel) bij het aanvragen van informatie of het aanmelden voor een evenement worden door De Haagse Hogeschool opgeslagen. Alleen in opdracht van De Haagse Hogeschool worden deze gegevens gebruikt om je op de hoogte te houden van o.a. onze opleidingen, de studiekeuze-activiteiten en -ontwikkelingen en om marktanalyses te maken. De gegevens worden niet gepubliceerd. We bewaren persoonsgegevens tot 5 jaar na het laatste contactmoment en zullen dan jouw persoonsgegevens anonimiseren als je (nog) niet als student bij ons staat ingeschreven.  

Wil je jouw persoonsgegevens aanpassen? 

Wil je als belangstellende een adreswijziging of een naamsverandering doorgeven? Klik dan hier.
Let op: dit is niet voor studenten die bij ons al een opleiding volgen.

Wil je je contactvoorkeuren wijzigen of afmelden voor marketingberichten? 

Je kunt jouw toestemming aan De Haagse Hogeschool om marketingberichten te ontvangen over bepaalde onderwerpen op ieder gewenst moment intrekken of wijzigen. Klik hier om je af te melden voor e-mailberichten afkomstig van de afdeling Marketing van De Haagse Hogeschool.  

Auteursrecht

Het auteursrecht voor teksten, ontwerpen, foto’s en logo’s op de websites van De Haagse Hogeschool berust bij De Haagse Hogeschool en mogen daarom niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Haagse Hogeschool worden gekopieerd, gewijzigd of anderszins gebruikt.

Bij het plaatsen van content op de website van De Haagse Hogeschool is op zo zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet 1912 stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen met: 

De Haagse Hogeschool 
Onderwijs, Kennis & Communicatie
Postbus 13336
2501 EH The Hague
E-mail:  webredactie@hhs.nl

Portret

Ben je herkenbaar in beeld gebracht op deze website, en stel je daar geen prijs (meer) op, neem dan contact via bovenstaand adres.