Disclaimer

Algemeen

De informatie op de websites van De Haagse Hogeschool is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kunnen aan de informatie geen rechten worden ontleend. 
De Haagse Hogeschool geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit en behoudt zich het recht voor de informatie zonder vooraankondiging, en op ieder moment, te wijzigen en/of in te trekken. 
Bij twijfel of bij onduidelijkheid over de informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de desbetreffende faculteit of dienst. 

Aansprakelijkheid

De Haagse Hogeschool kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek van de websites van De Haagse Hogeschool, de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten of de - tijdelijke - onmogelijkheid deze sites te kunnen raadplegen. 

Bescherming persoonsgegevens

De aan De Haagse Hogeschool verstrekte persoonsgegevens (bij het aanvragen van informatie of het aanmelden voor een evenement) worden door De Haagse Hogeschool opgeslagen. Alleen in opdracht van De Haagse Hogeschool worden deze gegevens gebruikt om belangstellenden op de hoogte te houden van studiekeuze-activiteiten en ontwikkelingen en om marktanalyses te maken. De gegevens worden niet gepubliceerd. Indien verdere informatie niet gewenst is, stuur dan een e-mail met de persoonsgegevens naar info@hhs.nl. Bekijk het Privacyreglement van De Haagse Hogeschool. 

Externe links

De websites van De Haagse Hogeschool bevatten externe links. Deze zijn als service voor de bezoeker opgenomen. De Haagse Hogeschool is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen, voor de diensten die hierop worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze externe links.

Gebruik cookies 

De Haagse Hogeschool maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. De Haagse Hogeschool kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. 
De Haagse Hogeschool gebruikt cookies voor: 

  • webstatistieken: De Haagse Hogeschool maakt gebruik van Google Analytics om onze website te analyseren. Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie u bent, maar alleen om bezoek aan onze site te analyseren. Op basis daarvan kunnen we de site verbeteren en aanpassen aan de behoefte.
  • Social Media: Op de site maken we gebruik van Social Media als  Facebook, Youtube, Instagram en Twitter. We willen de mogelijkheid bieden om onze informatie door te plaatsen op verschillende sociale media, zoals Facebook. Deze externe partijen analyseren het klikgedrag via een cookie. 

U kunt het gebruik van cookies weigeren. Kies dan hier voor uw browser en klik op de link voor de instructie: Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Safari. Wij wijzen u er op dat u na uitschakelen van cookies u niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. 

Auteursrecht

Het auteursrecht voor teksten, ontwerpen, foto’s en logo’s op de websites van De Haagse Hogeschool berust bij De Haagse Hogeschool en mogen daarom niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Haagse Hogeschool worden gekopieerd, gewijzigd of anderszins gebruikt.

Bij het plaatsen van content op de website van De Haagse Hogeschool is op zo zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet 1912 stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen met: 

De Haagse Hogeschool 
Onderwijs, Kennis & Communicatie
Johanna Westerdijkplein 75 
2521 EN Den Haag 
E-mail:  webredactie@hhs.nl

Portret

Bent u herkenbaar in beeld gebracht op deze website, en stelt u daar geen prijs (meer) op, neem dan contact via bovenstaand adres.