Introductie

Hoe werken we samen?

Als netwerkhogeschool geloven wij in de kracht van samenwerken met lokale, nationale en internationale organisaties. Daarnaast zijn wij als grootstedelijke kennisinstelling geworteld in de samenleving.

Wij zijn je partner in de buurt, stad en regio om kennis te delen en samen de praktijk te verbeteren. Hierbij is het uitvoeren van relevant onderzoek essentieel. Waarbij we zowel inhoudelijk als qua prioritering aansluiten op de regionale agenda’s zoals de Haagse Human Capital Agenda en de Regionale Groeiagenda.

Onderdeel van een uitgebreid en divers netwerk

We hebben een groot netwerk van partners in de regio. Denk aan samenwerkingen met de gemeentes Den Haag, Delft en Zoetermeer en met andere kennis- en onderwijsinstellingen als ROC Mondriaan, Universiteit Delft, Universiteit Leiden, TNO, Haga Ziekenhuis en NOC*NSF. Maar ook aan onze deelname in de Economic Board Zuid-Holland, de Medical Delta, The Hague Security Delta en de City Deal Kennis Maken Den Haag en Delft.  

Verbinding: Daar geloven wij in 

Een sterke verbinding tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. Dat is waar we als netwerkhogeschool voor staan. Onze waarden curious, connecting en caring maken dit expliciet. 

Ons aanbod

De Haagse Hogeschool is zeer betrokken bij maatschappelijke uitdagingen. We geloven in de kracht van het delen van kennis om samen tot nieuwe inzichten te komen. We bieden de volgende vormen van samenwerking: