Feiten en documenten

Vanzelfsprekend openbaar

Het ‘Instellingsplan’, de ‘Jaarrekening’ of de ‘Portefeuilleverdeling College van Bestuur’: De Haagse Hogeschool vindt het vanzelfsprekend dat deze en andere belangrijke documenten openbaar te maken. Dat geldt ook voor een aantal regelingen, zoals het ‘Studentenstatuut’, de ‘Integriteitscode’ en het ‘Reglement Medezeggenschap’. 

Documenten 

Regelingen

Archief jaarverslagen