Vanzelfsprekend openbaar

Het ‘Instellingsplan’, de ‘Jaarrekening’ of de ‘Portefeuilleverdeling College van Bestuur’: De Haagse Hogeschool vindt het vanzelfsprekend dat deze en andere belangrijke documenten openbaar zijn. Dat geldt ook voor een aantal regelingen, zoals het ‘Studentenstatuut’, de ‘Integriteitscode’ en het ‘Reglement Medezeggenschap’. 

Documenten 

Regelingen

Archief jaarverslagen

*In de Gedragscode Internationale Student staan afspraken die instellingen hebben gemaakt over de omgang met internationale studenten. In het bijzonder staat opgenomen hoe de instellingen communiceren met internationale studenten en hoe zij deze groep dienen te informeren. De gedragscode gaat in op de taaleisen en de kwaliteit van het onderwijs. Hoger onderwijsintellingen zijn verplicht deze code te ondertekening als zij namens de student een verblijfsvergunning aan willen vragen. Op www.internationalstudy.nl is meer informatie te vinden over de gedragscode internationale student in het Nederlands hoger onderwijs.