De Haagse Hogeschool werkt aan kwaliteit. Zo worden alle opleidingen van De Haagse door een panel van externe deskundigen, benoemd door de NVAO, bezocht en beoordeeld op hun kwaliteit. Daarnaast maakt De Haagse afspraken met de medezeggenschap om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen.