Kwaliteit

De Haagse Hogeschool werkt aan kwaliteit. Zo worden alle opleidingen van De Haagse door een panel van externe deskundigen, benoemd door de NVAO, bezocht en beoordeeld op hun kwaliteit. Daarnaast maakt De Haagse afspraken met de medezeggenschap om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen.

 

Hoofdgebouw De Haagse Kwaliteitsafspraken

De Haagse Kwaliteitsafspraken zijn afspraken die De Haagse samen met de medezeggenschap heeft gemaakt om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen.

JWP Hoofdlocatie Kwaliteit van onze opleidingen

De opleidingen van De Haagse Hogeschool die opleiden tot een erkend diploma worden elke zes jaar beoordeeld op hun kwaliteit door de NVAO.