De Haagse Kwaliteitsafspraken

De Haagse Kwaliteitsafspraken zijn afspraken die de hogeschool samen met de medezeggenschap heeft gemaakt om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen, met inzet van extra gelden (de zogenaamde studievoorschotmiddelen) van de overheid. De hogeschool heeft de gelden al op vele manieren ingezet. Zo scherpte de opleiding Commerciële Economie de begeleiding van haar studenten aan, gaf Industrieel Product Ontwerpen hun langstudeerders een extra zetje in de rug, zette Accountancy externe scriptiebegeleiders in en ontwikkelde Social Work een flexibele deeltijdvariant. De faculteit IT & Design ontwierp een simulatie van een ontwerpstudio en de faculteit M&O gaf een impuls aan hun project CarE voor onze Caribisch-Nederlandse studenten. Voor alle studenten werd een Well-being Week georganiseerd. En zo is er nog veel meer. Een selectie van voorbeelden bekijk je hier.

Hoofdgebouw Werken aan de kwaliteitsafspraken

Wat houden De Haagse Kwaliteitsafspraken precies in. En hoe heeft De Haagse het plan opgesteld.

Accountancy Externe scriptiebegeleiders

De opleiding Accountancy versterkt de samenwerking met de beroepspraktijk door inzet van externe scriptiebegeleiders.

Foto Tijdens de Opleiding Commerciele Economie Nog meer focus op studentenbegeleiding

De opleiding Commerciële Economie focust sterker dan ooit op begeleiding van studenten.

New Designers 240 New Designers

De faculteit IT & Design creëert ‘New Designers’, een simulatie van een ontwerpstudio.

CarE groepsfoto240 Project CarE

De faculteit Management & Organisatie geeft impuls aan ‘CarE’, een project voor Caribische studenten.

Social Work (1) Flexibele variant

De opleiding Social Work ontwikkelt flexibel deeltijdonderwijs.

JWP by night Langstudeerders

De opleiding Industrieel Product Ontwerpen geeft langstudeerders een extra zetje in de rug.

Kleinschalige lessituatie Zoetermeer SEN-studenten

Opleiding HBO-ICT breidt begeleiding van studenten met Special Educational Needs uit.

Wellbeing Week Well-being Week

De Haagse Hogeschool organiseert een Well-being Week voor alle studenten.