Wat houden De Haagse Kwaliteitsafspraken in?

Kort gezegd: De Haagse Kwaliteitsafspraken zijn afspraken die de hogeschool samen met de medezeggenschap opstelt om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen. Dit geld komt voort uit de vroegere basisbeurs van studenten. Daarom spelen studenten een belangrijke rol bij de invulling van de afspraken. Het gezamenlijk opgestelde plan moet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd worden. De NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) beoordeelt het plan eerst en brengt vervolgens een advies uit aan het Ministerie.

Iedere hogeschool en universiteit krijgt tot en met 2024 extra geld van de overheid om te investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Dit ‘extra geld’ noemen we ook wel: ‘studievoorschotmiddelen’.

Voor de periode 2022 tot en met 2024 gaat het voor De Haagse Hogeschool om een nog te ontvangen bijdrage van ruim € 51 miljoen.

Medio 2021 is over de tweede versie van het plan ‘De Haagse Kwaliteitsafspraken’ een positief advies door het panel van de NVAO uitgebracht.

Hoe heeft De Haagse Hogeschool het plan opgesteld? 

De hogeschool is de dialoog aangegaan met de medezeggenschap, docenten en studenten en samen is gekozen voor de speerpunten: het verzorgen van kleinschalig en intensiever onderwijs, het verbeteren van de studentbegeleiding en het bieden van goede en passende onderwijsfaciliteiten. Deze drie thema’s passen het beste bij de manier waarop we ons onderwijs vormgeven via ons onderwijskader.

Aangezien de ‘studievoorschotmiddelen’ voortkomen uit de vroegere basisbeurs van studenten, hebben onze studenten een heel belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van het zeer gedetailleerde en concrete plan voor het besteden van deze studievoorschotmiddelen.

Een caleidoscoop aan voorbeelden 

De hogeschool heeft de middelen al op vele manieren ingezet. Zo heeft de opleiding Commerciële Economie de begeleiding van haar studenten aan kunnen scherpen en heeft Industrieel Product Ontwerpen hun langstudeerders een extra zetje in de rug weten te geven.

Accountancy zette externe scriptiebegeleiders in en Social Work kon een flexibele deeltijdvariant ontwikkelen.
De faculteit IT & Design ontwikkelde een simulatie van een ontwerpstudio en de faculteit M&O gaf een impuls aan  hun project CarE voor onze Caribisch-Nederlandse studenten. Voor alle studenten werd een Wellbeing Week georganiseerd. En zo is er nog veel meer.

De Haagse Kwaliteitsafspraken logo