Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het hogeschoolbeleid en coördineert de dagelijkse leiding van de hogeschool, binnen het kader van meerjaren beleidsplannen. Het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool bestaat uit, voorzitter dr. E.M. (Elisabeth) Minnemann, drs. A. (Arend) Hardorff, lid en J. (Hans) Nederlof RC, lid.

Profielen leden en voorzitter

Dr. E.M. (Elisabeth) Minnemann, voorzitter

Dr. E.M. (Elisabeth) Minnemann is per 15 augustus 2020 voorzitter van het College van Bestuur van de Haagse Hogeschool, zij heeft strategie, onderzoek en leven lang ontwikkelen in haar portefeuille. Elisabeth studeerde Psychologie en filosofie aan de Rheinische Friedrich Wilhelms Universiteit Bonn en begon haar loopbaan als universitair hoofddocent aan de Universiteit Heidelberg. Zij heeft zowel in Nederland als ook in het buitenland als organisatieadviseur gewerkt, en was eerder ook Director International Affairs voor de gemeente Den Haag.

Het hbo heeft zij leren kennen als directeur van het Instituut voor Bedrijfskunde bij de Hogeschool Rotterdam en voorzitter van het College van Bestuur van Breda University of Applied Sciences. 

Elisabeth is een bestuurder met ervaring in de publieke sector en het bedrijfsleven. Haar aanpak is resultaatgericht met oog voor vernieuwende concepten. Elisabeth Minnemann woont nu in Den Haag, zij heeft eerder in Maleisië gewoond en gewerkt, en komt oorspronkelijk uit Duitsland. Zij heeft een doctoraat van de Universiteit Heidelberg. 

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Stichting Draper Richards Kaplan Foundation
 • Bestuurslid Economic Board The Hague
 • Lid Economic Board Zuid-Holland
 • Bestuurslid Programmabestuur Health Campus Den Haag
 • Bestuurslid dCypher
 • Bestuurslid Universities of Applied Sciences Netherlands (UAS NL)
 • Lid Commissie Goed Bestuur (VH)
 • Plaatsvervangend voorzitter Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs (Vereniging Hogescholen)
 • Lid Raad van Toezicht Medical Delta
   

Bestuurssecretaresse:
Telefoon 070 - 445 88 10
E-mail: Secretariaat-cvb@hhs.nl

Elisabeth Minnemann

Drs. A. (Arend) Hardorff, lid

Drs. A. (Arend) Hardorff is per 1 september 2022 lid van het College van Bestuur. Arend studeerde Leisure and Tourism Studies (Vrijetijd- en Toerismewetenschappen) aan de Universiteit van Tilburg. Na afronding van zijn studie is hij o.a. docent, programmanager en van 2012-2018 directeur Academy for Leisure bij Breda University of Applied Sciences geweest. Van augustus 2018 tot augustus 2022 was hij lid College van Bestuur en Dean van de Hotelschool The Hague, waarbij hij verantwoordelijk was voor o.a. onderwijs en onderzoek.

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht Het PON/Telos Brabant
 • Lid (kern)adviescommissie Brabant C Fonds van de provincie Noord-Brabant

Bestuurssecretaresse:
Telefoon 070 - 445 88 10
E-mail Secretariaat-cvb@hhs.nl

Arend Hardoff

H. (Hans) Nederlof RC, lid

Hans Nederlof is per 21 augustus 2023 gestart als lid van het College van Bestuur van De Haagse, met als portefeuille bedrijfsvoering. 

Hans is een sprekend voorbeeld van Leven Lang Ontwikkelen, hij combineert werken en leren al zijn hele leven. Zo heeft hij in 1992 het Staat Praktijkdiploma Bedrijfsadministratie behaald, o.a. gevolgd door het Hoger Financieel Administratief Management (HOFAM), het postdoctorale programma Registercontroller – specialisatie Non-Profit van Erasmus Universiteit en het Executive Programme van Nyenrode Business University. Hans heeft (op interim-basis) CIO- functies vervuld bij onder meer de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en de Hanzehogeschool, was directeur Financiën & Control bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Vanaf 2015 tot aan zijn start bij De Haagse was hij lid van het College van Bestuur van Fontys Hogescholen. 

Nevenfuncties

 • Lid Bestuurscommissie bekostiging/digitalisering Vereniging Hogescholen (VH)
 • Lid Informatiekamer OCW  namens de VH
 • Lid Bestuur Studielink namens de VH

Bestuurssecretaresse:
Telefoon 070-4458812
E-mail Secretariaat-cvb@hhs.nl

Hans Nederlof

Portefeuilleverdeling per 19 december 2023

Onderwerpen

Elisabeth Minnemann

 • Voorzitterschap CvB

 • Voorzitterschap CMT

 • Externe betrekkingen

 • Communicatie en Marketing (inclusief werving internationale studenten)

 • Onderzoek, innovatie en valorisatie

 • Strategie/Instellingsplan

 • Sociale veiligheid en inclusie

Arend Hardorff                      

 • Onderwijs

 • Studentenzaken

 • Alumni

 • Portfolio

 • Kwaliteitszorg

 • Onderwijs voor professionals

 • Internationalisering

 • Caribische studenten

 • Lerarentekort

Hans Nederlof

 • Financieel beleid

 • Planning & Control

 • Informatietechnologie

 • Facilitaire zaken

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), inclusief functionaris Gegevensbescherming (FG)

 • Plv. voorzitterschap CMT

 • HRM-beleid

 • Integrale veiligheid

 • Kennisveiligheid

 • Duurzaamheid

Diensten

 • Dienst Bestuurszaken (BZ)

 • Dienst Onderwijs, Kennis en Communicatie (OKC)

 • Dienst Bedrijfsvoering & Control (B&C)

 • Dienst Facilitaire zaken & Informatie technologie (FZ&IT)

 • Dienst HRM