College van Bestuur

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het hogeschoolbeleid en coördineert de dagelijkse leiding van de hogeschool, binnen het kader van meerjaren beleidsplannen. Het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool bestaat uit, Mr. L.K. (Leonard) Geluk, voorzitter, mr. drs. H.G.L.M. Camps (Hans) en dr. M.S. (Susana) Menéndez, lid.

Profielen leden en voorzitter

Mr. L.K. (Leonard) Geluk, voorzitter CvB

Leonard GelukMr. L.K. (Leonard) Geluk is sinds 1 april 2014 voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool. Hij studeerde staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Direct na het afronden van zijn studie, werkte hij als fractiemedewerker van het CDA in de Provincie Zuid-Holland en als juridisch medewerker Besturenraad Protestant-Christelijk Onderwijs, later opgegaan in Ouders en COO. Van 1996 tot 2004 was hij consultant; eerst bij Deloitte, later bij Arthur Andersen Business Consulting en Organise to Learn. Van 2004 tot 2009 was hij wethouder Jeugd & Onderwijs te Rotterdam, sinds 2006 gecombineerd met de functie portefeuillehouder Jeugdzorg in de Stadsregio Rotterdam. Naast Jeugd & Onderwijs was hij van 2004 tot 2006 ook portefeuillehouder Integratie. Van september 2009 tot maart 2014 was hij voorzitter College van Bestuur van ROC Midden Nederland, een school voor met name MBO-onderwijs in de provincie Utrecht.

Nevenfuncties

 • Voorzitter Auditcommissie Vereniging Hogescholen
 • Lid van de Investment Board Metropool Regio Rotterdam – Den Haag
 • Lid van de Adviesraad van One Young World The Hague 2018
 • Lid van de Regiegroep Health-Holland, Topsector Life Sciences & Health
 • Lid monitoringscommissie branche goed bestuur in het MBO (MBO-raad)
 • Lid  Programmaraad Prinsjesfestival
 • Lid Triple Helix Coördinatieraad Medical Delta (THC)
 • Lid Economic Board Zuid-Hollandvleugel
 • Lid The Hague Security Delta
 • Lid bestuur Haagse Academische Coalitie (HAC)

Bestuurssecretaresse Monique Bugter, 070 - 445 8810

dr. M.S. (Susana) Menéndez, lid

Susana MenendezNa haar studie rechten in Buenos Aires (Argentinië) studeerde Susana Menéndez cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde zij aan de Universiteit Leiden met een onderzoek naar genderstudies. Vervolgens vervulde zij diverse functies in het hoger onderwijs, waaronder aan de Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Institute of Social Studies. Na een korte uitstap naar de gemeente Amsterdam volgde in 2001 de Ichthus Hogeschool (directeur Unit Social Work Rotterdam en Den Haag). In haar functie als directeur van ASAR (Institute of Advanced Studies & Applied Research) bij Hogeschool INHolland was zij verantwoordelijk voor het onderzoeks-, master- en internationaliseringsbeleid van de hogeschool alsmede voor het aantrekken van subsidies nationaal en internationaal. Sinds 1 april 2008 is zij lid van het College van Bestuur.

Nevenfuncties 

 • lid bestuurscommissie Internationalisering (Vereniging Hogescholen) (BCI)
 • lid bestuurscommissie IT en Onderwijs (Vereniging Hogescholen)
 • lid bestuur ECHO (Expertisecentrum diversiteit in het HO namens het hbo)
 • lid Raad van Afgevaardigden ICT & Onderwijs, SURF
 • lid bestuur E-merge, samenwerkingsverband IT & Onderwijs
 • lid bestuurdersoverleg G5 - Randstadshogescholen
 • lid International Excecutive Board EAN - European Access Network
 • lid Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs (namens het hbo) 
 • lid adviescommissie Opvang & Integratie, VluchtelingenWerk Nederland
 • Voorzitter van het Sino-Dutch consortium voor het Hoger Onderwijs

Bestuurssecretaresse Grace Hicks, 070 - 445 8811

Mr. drs. H.G.L.M. Camps (Hans), lid

Hans CampsMr. drs. H.G.L.M. (Hans) Camps is per 1 december 2017 lid van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool. Hij studeerde Politicologie en Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Tot 1998 was hij werkzaam als bedrijfsleider in Berlijn, consultant in Breda en controller bij het arrondissement Den Haag.  Van 1998 tot 2001 als directeur in dienst bij datzelfde Arrondissement en later bij de gemeente Delft. Vanaf 2004 was hij gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Delft. Vanaf 2011 lid College van Bestuur van ROC Mondriaan Den Haag, ‘onze buren’, een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs in regio Haaglanden. Qua omvang organisatie en aantal studenten iets kleiner dan De Haagse Hogeschool. Hans was bij ROC Mondriaan bestuurlijk verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, kwaliteitszorg en een aantal mbo-scholen.

Nevenfuncties

 • Voorzitter bestuur Stichting GlasLokaal
 • Lid Curatorium Stanislascollege Delft

Bestuurssecretaresse Haidy van Faassen-Bernard,  070 – 445 8812

Taakverdeling College van Bestuur

Leonard GelukSusana Menéndez Hans Camps
 • Externe betrekkingen
 • HRM-beleid
 • Communicatie en Marketing
 • Studen­ten­zaken en Alumnibeleid
 • Onderwijs & Internationalisering
 • Onderzoek & Innovatie
 • Kwaliteitszorg
 • Diversiteit

 • Financieel beleid
 • Planning & Control
 • Organisatieontwikkeling
 • Informatie Technologie
 • Facilitaire zaken
 • Faculteit Bestuur, Recht & Veiligheid
 • Academy for Masters and Professional Courses 
 • Onderzoeksplatform Goed bestuur, veilige wereld  
 • Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport
 • Faculteit Management Organisatie
 • Faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving
 • Onderzoeksplatform Kwaliteit van Leven
 • Onderzoeksplatform Connected Learning
 • Voorzitter Onderwijsberaad, SOR en SOI
 • Faculteit Sociaal Werk & Educatie
 • Faculteit Business, Finance & Marketing
 • Faculteit IT & Design
 • Onderzoeksplatform The Next Economy
 • Dienst Bestuurzaken
 • Dienst HRM
 • Dienst OKC
 • Dienst Bedrijfsvoering & Control
 • Dienst FZ-IT