Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het hogeschoolbeleid en coördineert de dagelijkse leiding van de hogeschool, binnen het kader van meerjaren beleidsplannen. Het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool bestaat uit, voorzitter dr. E.M. (Elisabeth) Minnemann, mr. drs. H.G.L.M. (Hans) Camps, lid, en drs. A. (Arend) Hardorff, lid.

Profielen leden en voorzitter

Dr. E.M. (Elisabeth) Minnemann, voorzitter

Dr. E.M. (Elisabeth) Minnemann is per 15 augustus 2020 voorzitter van het College van Bestuur van de Haagse Hogeschool, zij heeft strategie, onderzoek en leven lang ontwikkelen in haar portefeuille. Elisabeth studeerde Psychologie en filosofie aan de Rheinische Friedrich Wilhelms Universiteit Bonn en begon haar loopbaan als universitair hoofddocent aan de Universiteit Heidelberg. Zij heeft zowel in Nederland als ook in het buitenland als organisatieadviseur gewerkt, en was eerder ook Director International Affairs voor de gemeente Den Haag.

Het hbo heeft zij leren kennen als directeur van het Instituut voor Bedrijfskunde bij de Hogeschool Rotterdam en voorzitter van het College van Bestuur van Breda University of Applied Sciences. 

Elisabeth is een bestuurder met ervaring in de publieke sector en het bedrijfsleven. Haar aanpak is resultaatgericht met oog voor vernieuwende concepten. Elisabeth Minnemann woont nu in Den Haag, zij heeft eerder in Maleisië gewoond en gewerkt, en komt oorspronkelijk uit Duitsland. Zij heeft een doctoraat van de Universiteit Heidelberg. 

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Stichting Draper Richards Kaplan Foundation
 • Bestuurslid Stichting Wetenschap Balans, Rotterdam
 • Bestuurslid Economic Board  Zuid-Holland

 • Bestuurslid Programmabestuur Health Campus Den Haag

 • Aanvoerder Koersteam Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT
 • Lid Bestuurscommissie Onderwijs, Vereniging van Hogescholen (VH) 
 • Lid Commissie Goed Bestuur (VH)

Bestuurssecretaresse Kathinka Farla
telefoon 070 - 445 88 10
e-mail: c.f.farla@hhs.nl

Drs. A. (Arend) Hardorff, lid

Drs. A. (Arend) Hardorff is per 1 september 2022 lid van het College van Bestuur. Arend studeerde Leisure and Tourism Studies (Vrijetijd- en Toerismewetenschappen) aan de Universiteit van Tilburg. Na afronding van zijn studie is hij o.a. docent, programmanager en van 2012-2018 directeur Academy for Leisure bij Breda University of Applied Sciences geweest. Van augustus 2018 tot augustus 2022 was hij lid College van Bestuur en Dean van de Hotelschool The Hague, waarbij hij verantwoordelijk was voor o.a. onderwijs en onderzoek.

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Het PON/Telos Brabant
 • Lid (kern)adviescommissie Brabant C Fonds van de provincie Noord-Brabant

Bestuurssecretaresse Grace Hicks
telefoon 06 - 34 00 72 97
e-mail g.hicks@hhs.nl

Mr. drs. H.G.L.M. Camps (Hans), lid

Mr. drs. H.G.L.M. (Hans) Camps is per 1 december 2017 lid van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool. Hij studeerde Politicologie en Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Tot 1998 was hij werkzaam als bedrijfsleider in Berlijn, consultant in Breda en controller bij het arrondissement Den Haag. Van 1998 tot 2001 als directeur in dienst bij datzelfde Arrondissement en later bij de gemeente Delft. Vanaf 2004 was hij gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Delft. Vanaf 2011 lid College van Bestuur van ROC Mondriaan Den Haag, ‘onze buren’, een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs in regio Haaglanden. Qua omvang organisatie en aantal studenten iets kleiner dan De Haagse Hogeschool. Hans was bij ROC Mondriaan bestuurlijk verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, kwaliteitszorg en een aantal mbo-scholen.

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Zestor
 • Lid Curatorium Stanislascollege Delft
 • (mede) Voorzitter stuurgroep Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs
 • Lid Koersteam Versnellingsplan Onderwijsinnovatie en ICT
 • Lid bestuurscommissie Mens en Organisatie (VH)

Bestuurssecretaresse Haidy van Faassen-Bernard
telefoon 070 - 445 88 12
e-mail h.r.vanfaassen-bernard@hhs.nl

Taakverdeling College van Bestuur

Per 1 september 2022

Elisabeth Minnemann Arend Hardorff  Hans Camps
 • Voorzitterschap CvB
 • Externe betrekkingen
 • Communicatie en Marketing
 • Onderzoek en valorisatie
 • Professional doctorate
 • Innovatie
 • Strategie/Instellingsplan
 • HRM-beleid: Leiderschap
 • Diversiteit en inclusie
 • Global Strategy & Community Hub
 • Internationalisering (strategie)
 • Onderwijs 
 • Studentenzaken
 • Alumni
 • Portfolio
 • Kwaliteitszorg
 • Onderwijs voor professionals 
 • Internationalisering (international Office)
 • Financieel beleid
 • Planning & Control
 • HRM-beleid
 • Informatietechnologie
 • Facilitaire zaken
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), inclusief functionaris Gegevensbescherming (FG)
 • Ombudsman personeel

 

 • Faculteit Bestuur, Recht en Veiligheid (BRV)
 • Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport (GVS)
 • Faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving (TIS)
 • Faculteit IT & Design (ITD)
 • Faculteit Sociaal Werk & Educatie (SWE)
 • Faculteit Business, Finance & Marketing (BFM)
 • Faculteit Management & Organisatie (M&O)
 
 • Health Innovation
 • Governance of Urban Transitions
 • Cyber Security
 • Global and Inclusive Learning
 • Digital Operations and Finance
 • Mission Zero
 • Dienst Bestuurszaken (BZ)
 • Dienst Onderwijs, Kennis en Communicatie (OKC)
 • Dienst Bedrijfsvoering & Control (B&C)
 • Dienst Facilitaire zaken & Informatie Technologie (FZ&IT)
 • Dienst Human Resource Management (HRM)