College van Bestuur

CvB

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het hogeschoolbeleid en coördineert de dagelijkse leiding van de hogeschool, binnen het kader van meerjaren beleidsplannen. Het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool bestaat uit, voorzitter dr. E.M. (Elisabeth) Minnemann, mr. drs. H.G.L.M. (Hans) Camps, lid, en drs. R. (Rajash) Rawal, lid.

Profielen leden en voorzitter

Dr. E.M. (Elisabeth) Minnemann

Elisabeth

Elisabeth Minnemann is een bestuurder met ervaring in de publieke sector en het bedrijfsleven. Zij is sterk in het ontwikkelen van visie op een inspirerende manier en het verbinden van verschillende (internationale) stakeholders. Zij stuurt op samenhang en meetbare resultaten. Haar kernexpertise ligt op het gebied van samenwerkingstrajecten en verandermanagement waarbij zij succesvolle verandertrajecten zowel ontworpen als ook zelf geïmplementeerd heeft. Haar aanpak is resultaatgericht met oog voor vernieuwende concepten. Elisabeth Minnemann woont nu in Den Haag, zij heeft eerder in Maleisië gewoond en gewerkt, en stamt oorspronkelijk uit Duitsland. Zij heeft een doctoraat van de Universiteit Heidelberg en heeft meerdere publicaties geschreven.

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Stichting Draper Richards Kaplan Foundation
 • Bestuurslid Braventure, Brabants startup programma
 • Aanvoerder Koersteam Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT
 • Boardlid Economic Board West-Brabant
 • Bestuurslid Stichting Wetenschap Balans, Rotterdam

Bestuurssecretaresse Monique Bugter
telefoon 070 - 445 8810
e-mail m.bugter@hhs.nl

Drs. R. (Rajash) Rawal, lid

RajashDrs. R. (Rajash) Rawal is per 1 september 2018 lid van het College van Bestuur. Rajash studeerde Government and Policy in Europe aan de University of Teesside (Verenigd Koninkrijk). Hij haalde zijn master European Studies (specialisatie Politicologie) aan de Universiteit van Amsterdam.

Rajash is al 25 jaar verbonden aan De Haagse Hogeschool. Hij kwam binnen als uitwisselingsstudent, werd docent/onderzoeker bij de opleiding European Studies (toen nog HEBO geheten) en was bij die opleiding onder meer hoofd internationalisering en opleidingsmanager. Vanaf september 2015 was hij directeur van de faculteit Management en Organisatie.

Nevenfuncties 

 • Paper/Panel Reviewer voor NAFSA jaarlijkse conferenties
 • Lid van Teaching, Learning and Scholarship Community, NAFSA
 • Lid conferentie commissie voor ECEG Conferentie
 • Lid van IARIA Conferentie Commissies
 • Journal Reviewer voor Routledge
 • Lid Adviescommissie VSBfonds Beurzen voor HBO
 • Lid bestuurscommissie Internationalisering (VH)
 • Lid van het bestuur van het Rathenau Instituut.

Bestuurssecretaresse Grace Hicks
telefoon 070 - 445 8811
e-mail g.hicks@hhs.nl

Mr. drs. H.G.L.M. Camps (Hans), lid

HansMr. drs. H.G.L.M. (Hans) Camps is per 1 december 2017 lid van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool. Hij studeerde Politicologie en Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Tot 1998 was hij werkzaam als bedrijfsleider in Berlijn, consultant in Breda en controller bij het arrondissement Den Haag. Van 1998 tot 2001 als directeur in dienst bij datzelfde Arrondissement en later bij de gemeente Delft. Vanaf 2004 was hij gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Delft. Vanaf 2011 lid College van Bestuur van ROC Mondriaan Den Haag, ‘onze buren’, een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs in regio Haaglanden. Qua omvang organisatie en aantal studenten iets kleiner dan De Haagse Hogeschool. Hans was bij ROC Mondriaan bestuurlijk verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, kwaliteitszorg en een aantal mbo-scholen.

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Zestor
 • Lid Curatorium Stanislascollege Delft
 • (mede) Voorzitter stuurgroep Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs
 • Lid Koersteam Versnellingsplan Onderwijsinnovatie en ICT
 • Lid bestuurscommissie Mens en Organisatie

Bestuurssecretaresse Haidy van Faassen-Bernard
telefoon 070 - 445 8812
e-mail h.r.vanfaassen-bernard@hhs.nl

 

Taakverdeling College van Bestuur

Elisabeth MinnemannRajash Rawal Hans Camps
 • Voorzitterschap CvB
 • Externe betrekkingen, inclusief gemeenten.
 • HRM-beleid:
  • Vergroting diversiteit van medewerkersbestand
  • Leiderschap
 • Communicatie en Marketing
 • Studentenzaken en Alumnibeleid
 • Onderzoek en innovatie
 • Leven lang ontwikkelen
 • Onderwijs & Internationalisering
 • Kwaliteitszorg
 • Diversiteit
 • Financieel beleid
 • Planning & Control
 • HRM-beleid
 • Informatie Technologie
 • Facilitaire zaken
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), inclusief functionaris Gegevensbescherming (FG)
 • Faculteit Bestuur, Recht en Veiligheid (BRV)
 • The Hague Graduate School (voorheen M&PC)
 • Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport (GVS)
 • Faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving (TIS)
 • Faculteit IT & Design (ITD)
 • Faculteit Sociaal Werk & Educatie (SWE)
 • Faculteit Business, Finance & Marketing (BFM)
 • Faculteit Management & Organisatie (M&O)
Kenniscentra:
 • Health Innovation
 • Governance of Urban Transitions
 • Mission Zero
 • Global and Inclusive Learning
 • Global Governance
 • Cybersecurity
 • Digital Operations and Finance
 • Dienst Bestuurszaken (BZ)
 • Dienst Onderwijs, Kennis en Communicatie (OKC)
 • Dienst Bedrijfsvoering & Control (B&C)
 • Dienst Facilitaire zaken & Informatie technologie (FZ&IT)
 • Dienst HRM