College van Bestuur

CvB

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het hogeschoolbeleid en coördineert de dagelijkse leiding van de hogeschool, binnen het kader van meerjaren beleidsplannen. Het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool bestaat uit, voorzitter dr. E.M. (Elisabeth) Minnemann, mr. drs. H.G.L.M. (Hans) Camps, lid, en drs. R. (Rajash) Rawal, lid.

Profielen leden en voorzitter

Dr. E.M. (Elisabeth) Minnemann, voorzitter

Elisabeth

Dr. E.M. (Elisabeth) Minnemann is per 15 augustus 2020 voorzitter van het College van Bestuur van de Haagse Hogeschool, zij heeft strategie, onderzoek en leven lang ontwikkelen in haar portefeuille. Elisabeth studeerde Psychologie en filosofie aan de Rheinische Friedrich Wilhelms Universiteit Bonn en begon haar loopbaan als universitair hoofddocent aan de Universiteit Heidelberg. Zij heeft zowel in Nederland als ook in het buitenland als organisatieadviseur gewerkt, en was eerder ook Director International Affairs voor de gemeente Den Haag.

Het hbo heeft zij leren kennen als directeur van het Instituut voor Bedrijfskunde bij de Hogeschool Rotterdam en voorzitter van het College van Bestuur van Breda University of Applied Sciences. 

Elisabeth is een bestuurder met ervaring in de publieke sector en het bedrijfsleven. Haar aanpak is resultaatgericht met oog voor vernieuwende concepten. Elisabeth Minnemann woont nu in Den Haag, zij heeft eerder in Maleisië gewoond en gewerkt, en komt oorspronkelijk uit Duitsland. Zij heeft een doctoraat van de Universiteit Heidelberg. 

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Stichting Draper Richards Kaplan Foundation
 • Bestuurslid Stichting Wetenschap Balans, Rotterdam
 • Aanvoerder Koersteam Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT
 • Lid Bestuurscommissie Onderwijs, Vereniging van Hogescholen (VH) 
 • Lid Commissie Goed Bestuur (VH)

Bestuurssecretaresse Kathinka Farlatelefoon 070 - 445 88 10e-mail: c.f.farla@hhs.nl

Drs. R. (Rajash) Rawal, lid

RajashDrs. R. (Rajash) Rawal is per 1 september 2018 lid van het College van Bestuur. Rajash studeerde Government and Policy in Europe aan de University of Teesside (Verenigd Koninkrijk). Hij haalde zijn master European Studies (specialisatie Politicologie) aan de Universiteit van Amsterdam.

Rajash is al 25 jaar verbonden aan De Haagse Hogeschool. Hij kwam binnen als uitwisselingsstudent, werd docent/onderzoeker bij de opleiding European Studies (toen nog HEBO geheten) en was bij die opleiding onder meer hoofd internationalisering en opleidingsmanager. Vanaf september 2015 was hij directeur van de faculteit Management en Organisatie.

Nevenfuncties 

 • Paper/Panel Reviewer voor NAFSA jaarlijkse conferenties
 • Lid van Teaching, Learning and Scholarship Community, NAFSA
 • Lid conferentie commissie voor ECEG Conferentie
 • Lid van IARIA Conferentie Commissies
 • Journal Reviewer voor Routledge
 • Lid Adviescommissie VSBfonds Beurzen voor HBO
 • Lid bestuurscommissie Internationalisering (VH)
 • Lid van het bestuur van het Rathenau Instituut

Bestuurssecretaresse Grace Hicks
telefoon 070 - 445 88 11
e-mail g.hicks@hhs.nl

Mr. drs. H.G.L.M. Camps (Hans), lid

HansMr. drs. H.G.L.M. (Hans) Camps is per 1 december 2017 lid van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool. Hij studeerde Politicologie en Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Tot 1998 was hij werkzaam als bedrijfsleider in Berlijn, consultant in Breda en controller bij het arrondissement Den Haag. Van 1998 tot 2001 als directeur in dienst bij datzelfde Arrondissement en later bij de gemeente Delft. Vanaf 2004 was hij gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Delft. Vanaf 2011 lid College van Bestuur van ROC Mondriaan Den Haag, ‘onze buren’, een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs in regio Haaglanden. Qua omvang organisatie en aantal studenten iets kleiner dan De Haagse Hogeschool. Hans was bij ROC Mondriaan bestuurlijk verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, kwaliteitszorg en een aantal mbo-scholen.

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Zestor
 • Lid Curatorium Stanislascollege Delft
 • (mede) Voorzitter stuurgroep Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs
 • Lid Koersteam Versnellingsplan Onderwijsinnovatie en ICT
 • Lid bestuurscommissie Mens en Organisatie (VH)

Bestuurssecretaresse Haidy van Faassen-Bernard
telefoon 070 - 445 88 12
e-mail h.r.vanfaassen-bernard@hhs.nl

Taakverdeling College van Bestuur

Per 18 januari 2022

Elisabeth MinnemannRajash Rawal Hans Camps
 • Voorzitterschap CvB
 • Externe betrekkingen
 • Communicatie en Marketing
 • Onderzoek en valorisatie
 • Innovatie
 • Instellingsplan
 • ITK
 • HRM-beleid: Leiderschap
 • Diversiteit en inclusie
 • Internationalisering
 • Onderwijs
 • Studentenzaken en Alumnibeleid
 • Portfolio
 • Kwaliteitszorg
 • Onderwijs voor professionals (waaronder transitie THGS)
 • Financieel beleid
 • Planning & Control
 • HRM-beleid
 • Informatie Technologie
 • Facilitaire zaken
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), inclusief functionaris Gegevensbescherming (FG)
 • Ombudsman personeel
Faculteiten  
 • Faculteit Bestuur, Recht en Veiligheid (BRV)
 • Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport (GVS)
 • Faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving (TIS)
 • Faculteit IT & Design (ITD)
 • Faculteit Sociaal Werk & Educatie (SWE)
 • Faculteit Business, Finance & Marketing (BFM)
 • Faculteit Management & Organisatie (M&O)
Kenniscentra  
 • Health Innovation
 • Governance of Urban Transitions
 • Mission Zero
 • Global Governance
 • Cyber Security
 • Digital Operations and Finance
 • Global and Inclusive Learning
Diensten  
 • Dienst Bestuurszaken (BZ)
 • Dienst Onderwijs, Kennis en Communicatie (OKC)
 • Dienst Bedrijfsvoering & Control (B&C)
 • Dienst Facilitaire zaken & Informatie Technologie (FZ&IT)
 • Dienst Human Resource Management (HRM)