College van Bestuur

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het hogeschoolbeleid en coördineert de dagelijkse leiding van de hogeschool, binnen het kader van meerjaren beleidsplannen. Het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool bestaat uit, Mr. L.K. (Leonard) Geluk, voorzitter en dr. M.S. (Susana) Menéndez, lid.

Profielen leden en voorzitter

Mr. L.K. (Leonard) Geluk, voorzitter CvB

Leonard GelukMr. L.K. (Leonard) Geluk is sinds 1 april 2014 voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool. Hij studeerde staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Direct na het afronden van zijn studie, werkte hij als fractiemedewerker van het CDA in de Provincie Zuid-Holland en als juridisch medewerker Besturenraad Protestant-Christelijk Onderwijs, later opgegaan in Ouders en COO. Van 1996 tot 2004 was hij consultant; eerst bij Deloitte, later bij Arthur Andersen Business Consulting en Organise to Learn. Van 2004 tot 2009 was hij wethouder Jeugd & Onderwijs te Rotterdam, sinds 2006 gecombineerd met de functie portefeuillehouder Jeugdzorg in de Stadsregio Rotterdam. Naast Jeugd & Onderwijs was hij van 2004 tot 2006 ook portefeuillehouder Integratie. Van september 2009 tot maart 2014 was hij voorzitter College van Bestuur van ROC Midden Nederland, een school voor met name MBO-onderwijs in de provincie Utrecht.

Nevenfuncties

 • lid Raad van Toezicht Skills Netherlands, promotie beroepsonderwijs en vakmanschap
 • lid auditcommissie Vereniging Hogescholen
 • lid monitoringscommissie branche goed bestuur in het MBO (MBO-raad)
 • lid  Programmaraad Prinsjesfestival 2016
 • lid Triple Helix Coördinatieraad Medical Delta (THC) 2016
 • lid Economische Programmaraad Zuidvleugel
 • lid The Hague Security Delta
 • Voorzitter bestuur Haagse Academische Coalitie (HAC)

Bestuurssecretaresse Monique Bugter, 070 - 445 8810

dr. M.S. (Susana) Menéndez, lid

Susana MenendezNa haar studie rechten in Buenos Aires (Argentinië) studeerde Susana Menéndez cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde zij aan de Universiteit Leiden met een onderzoek naar genderstudies. Vervolgens vervulde zij diverse functies in het hoger onderwijs, waaronder aan de Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Institute of Social Studies. Na een korte uitstap naar de gemeente Amsterdam volgde in 2001 de Ichthus Hogeschool (directeur Unit Social Work Rotterdam en Den Haag). In haar functie als directeur van ASAR (Institute of Advanced Studies & Applied Research) bij Hogeschool INHolland was zij verantwoordelijk voor het onderzoeks-, master- en internationaliseringsbeleid van de hogeschool alsmede voor het aantrekken van subsidies nationaal en internationaal. Sinds 1 april 2008 is zij lid van het College van Bestuur.

Nevenfuncties 

 • lid bestuurscommissie Internationalisering (Vereniging Hogescholen) (BCI)
 • lid bestuurscommissie IT en Onderwijs (Vereniging Hogescholen)
 • lid bestuur ECHO (Expertisecentrum diversiteit in het HO namens het hbo)
 • lid Raad van Afgevaardigden ICT & Onderwijs, SURF
 • lid bestuur E-merge, samenwerkingsverband IT & Onderwijs
 • lid bestuurdersoverleg G5 - Randstadshogescholen
 • lid International Excecutive Board EAN - European Access Network
 • lid Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs (namens het hbo) 
 • lid adviescommissie Opvang & Integratie, VluchtelingenWerk Nederland

Bestuurssecretaresse Grace Hicks, 070 - 445 8811

Taakverdeling College van Bestuur

Leonard GelukSusana Menéndez
 • Externe betrekkingen
 • HRM-beleid
 • Communicatie en Marketing
 • Studen­ten­zaken en Alumnibeleid
 • Informatie Technologie
 • Herinrichting organisatie
 • Onderwijs & Internationalisering
 • Onderzoek & Innovatie
 • Kwaliteitszorg
 • Diversiteit
 • Financieel Beleid
 • Facilitaire zaken
 • Planning & Control
 • Faculteit Bestuur, Recht & Veiligheid
 • Faculteit IT & Design
 • Faculteit Sociaal Werk & Educatie
 • Academy for Masters and professional courses 
 • Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport
 • Faculteit Management Organisatie
 • Onderzoeksplatform Onderwijskwaliteit en innovatie
 • Faculteit Business, Finance & Marketing
 • Faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving
 • Bestuursbureau
 • Dienst OKC
 • Dienst HRM
 • Dienst FZ-IT
 • Dienst OKC
 • Dienst Bedrijfsvoering & Control