College van Bestuur

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het hogeschoolbeleid en coördineert de dagelijkse leiding van de hogeschool, binnen het kader van meerjaren beleidsplannen. Het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool bestaat uit, Voorzitter (lees het nieuwsbericht over de benoeming van Elisabeth Minnemann), mr. drs. H.G.L.M. (Hans) Camps en drs. R. (Rajash) Rawal, lid.

Profielen leden en voorzitter

Tijdens de interimperiode (die duurt tot de nieuwe voorzitter is gestart), zullen de heer Camps en de heer Rawal naast hun reguliere portefeuille werkzaamheden de portefeuille werkzaamheden van de voorzitter onderling verdelen.

 

Drs. R. (Rajash) Rawal, lid

Rajash RawalDrs. R. (Rajash) Rawal is per 1 september 2018 lid van het College van Bestuur.  Rajash studeerde Government and Policy in Europe aan de University of Teesside (Verenigd Koninkrijk). Hij haalde zijn master European Studies (specialisatie Politicologie) aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Rajash is al 20 jaar verbonden aan De Haagse Hogeschool. Hij  kwam binnen als uitwisselingsstudent, werd docent/onderzoeker bij de opleiding European Studies (toen nog HEBO geheten) en was bij die opleiding onder meer hoofd internationalisering en opleidingsmanager. Vanaf september 2015  was hij directeur van de faculteit Management en Organisatie.

 

Naast zijn functie als lid College van Bestuur blijft Rajash als docent actief.

Nevenfuncties 

 • Paper/Panel Reviewer voor NAFSA jaarlijkse conferenties
 • Lid van Teaching, Learning and Scholarship Community, NAFSA
 • Lid conferentie commissie voor ECEG Conferentie
 • Lid van IARIA Conferentie Commissies
 • Journal Reviewer voor Routledge
 • Lid Adviescommissie VSBfonds Beurzen voor HBO
 • Lid bestuurscommissie Internationalisering (VH)

Bestuurssecretaresse Grace Hicks, 070 - 445 88 11

Mr. drs. H.G.L.M. Camps (Hans), lid

Hans CampsMr. drs. H.G.L.M. (Hans) Camps is per 1 december 2017 lid van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool. Hij studeerde Politicologie en Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Tot 1998 was hij werkzaam als bedrijfsleider in Berlijn, consultant in Breda en controller bij het arrondissement Den Haag.  Van 1998 tot 2001 als directeur in dienst bij datzelfde Arrondissement en later bij de gemeente Delft. Vanaf 2004 was hij gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Delft. Vanaf 2011 lid College van Bestuur van ROC Mondriaan Den Haag, ‘onze buren’, een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs in regio Haaglanden. Qua omvang organisatie en aantal studenten iets kleiner dan De Haagse Hogeschool. Hans was bij ROC Mondriaan bestuurlijk verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, kwaliteitszorg en een aantal mbo-scholen.

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Zestor
 • Lid Curatorium Stanislascollege Delft
 • (mede) Voorzitter stuurgroep Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs
 • Lid Koersteam Versnellingsplan Onderwijsinnovatie en ICT
 • Lid bestuurscommissie Mens en Organisatie

Bestuurssecretaresse Haidy van Faassen-Bernard,  070 – 445 88 12

Taakverdeling College van Bestuur

Rajash Rawal Hans Camps
 • Onderwijs & Internationalisering
 • Kwaliteitszorg
 • Diversiteit
 • Financieel beleid
 • Planning & Control
 • HRM-beleid
 • Informatie Technologie
 • Facilitaire zaken
 • Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport
 • Faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving
 • Faculteit IT & Design
 • Faculteit Sociaal Werk & Educatie
 • Faculteit Business, Finance & Marketing
 • Faculteit Management & Organisatie
 • Dienst OKC
 • Dienst Bedrijfsvoering & Control
 • Dienst FZ-IT
 • Dienst HRM

Interim periode

Rajash Rawal
Hans Camps
 • Voorzitterschap College van Bestuur
 • Externe betrekkingen
 • Communicatie en Marketing
 • Studentenzaken en Alumnibeleid
 • Onderzoek en Innovatie
 • Kenniscentra
 • Faculteit Bestuur, Recht en Veiligheid
 • Transitie governance onderzoek
 • Leven lang ontwikkelen
 • Voorzitter taskforce diversiteit
 • HRM-beleid o.g.v. aanpak werkdruk/werkgeluk,vergroting diversiteit medewerkersbestand en leiderschap
 • Academie voor Masters en Professional Courses
 • Dienst Bestuurszaken - Proces bestuursagenda