College van Bestuur

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het hogeschoolbeleid en coördineert de dagelijkse leiding van de hogeschool, binnen het kader van meerjaren beleidsplannen. Het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool bestaat uit, Mr. L.K. (Leonard) Geluk, voorzitter, mr. drs. H.G.L.M. (Hans) Camps en drs. R. (Rajash) Rawal, lid.

Profielen leden en voorzitter

Mr. L.K. (Leonard) Geluk, voorzitter CvB

Leonard GelukMr. L.K. (Leonard) Geluk is sinds 1 april 2014 voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool. Hij studeerde staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Direct na het afronden van zijn studie, werkte hij als fractiemedewerker van het CDA in de Provincie Zuid-Holland en als juridisch medewerker Besturenraad Protestant-Christelijk Onderwijs, later opgegaan in Ouders en COO. Van 1996 tot 2004 was hij consultant; eerst bij Deloitte, later bij Arthur Andersen Business Consulting en Organise to Learn. Van 2004 tot 2009 was hij wethouder Jeugd & Onderwijs te Rotterdam, sinds 2006 gecombineerd met de functie portefeuillehouder Jeugdzorg in de Stadsregio Rotterdam. Naast Jeugd & Onderwijs was hij van 2004 tot 2006 ook portefeuillehouder Integratie. Van september 2009 tot maart 2014 was hij voorzitter College van Bestuur van ROC Midden Nederland, een school voor met name MBO-onderwijs in de provincie Utrecht.

Nevenfuncties

 • Voorzitter van het Beraad Perspectief 2030 van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA
 • Voorzitter Auditcommissie Vereniging Hogescholen
 • Lid van de Investment Board Metropool Regio Rotterdam – Den Haag
 • Lid van de Adviesraad van One Young World The Hague 2018
 • Lid van de Regiegroep Health-Holland, Topsector Life Sciences & Health
 • Lid monitoringscommissie branche goed bestuur in het MBO (MBO-raad)
 • Lid Programmaraad Prinsjesfestival
 • Lid Raad van Toezicht Medical Delta
 • Lid Economic Board Zuid-Hollandvleugel
 • Lid The Hague Security Delta
 • Lid bestuur Haagse Academische Coalitie (HAC)

Bestuurssecretaresse Monique Bugter, 070 - 445 88 10

Drs. R. (Rajash) Rawal, lid

Rajash RawalDrs. R. (Rajash) Rawal is per 1 september 2018 lid van het College van Bestuur.  Rajash studeerde Government and Policy in Europe aan de University of Teesside (Verenigd Koninkrijk). Hij haalde zijn master European Studies (specialisatie Politicologie) aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Rajash is al 20 jaar verbonden aan De Haagse Hogeschool. Hij  kwam binnen als uitwisselingsstudent, werd docent/onderzoeker bij de opleiding European Studies (toen nog HEBO geheten) en was bij die opleiding onder meer hoofd internationalisering en opleidingsmanager. Vanaf september 2015  was hij directeur van de faculteit Management en Organisatie.

 

Naast zijn functie als lid College van Bestuur blijft Rajash als docent actief.

Nevenfuncties 

 • Paper/Panel Reviewer voor NAFSA jaarlijkse conferenties
 • Lid van Teaching, Learning and Scholarship Community, NAFSA
 • Lid conferentie commissie voor ECEG Conferentie
 • Lid van IARIA Conferentie Commissies
 • Journal Reviewer voor Routledge
 • Lid Adviescommissie VSBfonds Beurzen voor HBO

Bestuurssecretaresse Grace Hicks, 070 - 445 88 11

Mr. drs. H.G.L.M. Camps (Hans), lid

Hans CampsMr. drs. H.G.L.M. (Hans) Camps is per 1 december 2017 lid van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool. Hij studeerde Politicologie en Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Tot 1998 was hij werkzaam als bedrijfsleider in Berlijn, consultant in Breda en controller bij het arrondissement Den Haag.  Van 1998 tot 2001 als directeur in dienst bij datzelfde Arrondissement en later bij de gemeente Delft. Vanaf 2004 was hij gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Delft. Vanaf 2011 lid College van Bestuur van ROC Mondriaan Den Haag, ‘onze buren’, een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs in regio Haaglanden. Qua omvang organisatie en aantal studenten iets kleiner dan De Haagse Hogeschool. Hans was bij ROC Mondriaan bestuurlijk verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, kwaliteitszorg en een aantal mbo-scholen.

Nevenfuncties

 • Voorzitter bestuur Stichting GlasLokaal
 • Lid Curatorium Stanislascollege Delft
 • Lid Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs
 • Lid  Versnellingsteam Onderwijsinnovatie en ICT, zone ‘Gezamenlijk koersen op versnelling’
 • Lid bestuurscommissie Mens en Organisatie

Bestuurssecretaresse Haidy van Faassen-Bernard,  070 – 445 88 12

Taakverdeling College van Bestuur

Leonard GelukRajash Rawal Hans Camps
 • Externe betrekkingen
 • HRM-beleid o.g.v. aanpak werkdruk/werkgeluk, vergroting diversiteit van medewerkersbestand en Leiderschap
 • Communicatie en Marketing
 • Studen­ten­zaken en Alumnibeleid
 • Onderzoek & Innovatie
 • Onderwijs & Internationalisering
 • Kwaliteitszorg
 • Diversiteit
 • Financieel beleid
 • Planning & Control
 • HRM-beleid
 • Informatie Technologie
 • Facilitaire zaken
 • Faculteit Bestuur, Recht & Veiligheid
 • Academy for Masters and Professional Courses 
 • Onderzoeksplatform Goed bestuur, veilige wereld  
 • Onderzoeksplatform The Next Economy
 • Onderzoeksplatform Kwaliteit van Leven
 • Onderzoeksplatform Connected Learning
  • Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport
  • Faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving
  • Faculteit IT & Design
  • Faculteit Sociaal Werk & Educatie
  • Faculteit Business, Finance & Marketing
  • Faculteit Management & Organisatie
  • Dienst Bestuurzaken
  • Dienst OKC
  • Dienst Bedrijfsvoering & Control
  • Dienst FZ-IT
  • Dienst HRM