Algemeen

Functie Naam
Directeur drs. M.C. Moonen (Marjolein) MBA
Manager faculteitsbureau drs. M. Soekhlal (Rob)

Opleidingen

Opleidingen Opleidingsmanager
Opleiding tot Leraar Basisonderwijs

M. Stegeman (Margo) MA

Pedagogiek E. Taal (Elly) MEd MA
Social Work

drs. H.D. Brauer (Hester)

Onderzoek

Lectoraten Lector
Duurzame Talentontwikkeling Ellen Sjoer
Filosofie en Beroepspraktijk Chris Detweiler
Global Learning Jos Beelen
Inclusive Education Naomi van Stapele
Wereldburgerschap Laurence Guérin 
Urban Ageing Joost van Hoof
Jeugdhulp in Transformatie Rob Gilsing

Vestiging

De opleidingen worden verzorgd op de hoofdvestiging, Johanna Westerdijkplein in Den Haag.