Met meer dan 400 uitwisselingspartners over de hele wereld geeft De Haagse Hogeschool een rijke invulling aan het thema internationalisering. Wij bieden onze uitwisselingsstudenten en -medewerkers een unieke ervaring. Zij leren elkaars cultuur kennen. Zij leren hun opleiding te plaatsen in een internationaal perspectief en verdiepen zo hun competenties. Door deel te nemen aan het Erasmus+ subsidieprogramma kunnen we ook de komende jaren het thema internationalisering verder versterken.

Wereldburgers

De arbeidsmarkt waarvoor we onze studenten opleiden, is zowel lokaal als mondiaal. Wanneer zij met succes hun opleiding hebben afgerond, betreden zij deze arbeidsmarkt als wereldburgers. Zij kunnen dan – dichtbij of ver weg – een zinvolle bijdrage leveren aan de samenlevingen hier en ginds, met talloze lijntjes onderling verbonden. Waar zij ook beginnen aan de ontwikkeling van hun carrière, zij kunnen hun werkzaamheden bezien vanuit een intercultureel perspectief. Zo leiden wij hen op. Zo zijn onze curricula ingericht. Tijdens hun opleiding moedigen we persoonlijke groei aan binnen onze internationale en inclusieve campuscultuur. Ook de inspanningen van ons Team Global Strategy & Community Hub (Cluster Internationalization) zijn daarop gericht.

Internationale ervaring

Om aan het thema internationalisering nog meer inhoud te geven, willen we nieuwe partnerschappen ontwikkelen. Onze bestaande samenwerkingsverbanden met academische instellingen over de hele wereld verrijken onze curricula. Zij geven studenten en medewerkers de kans om op uitwisseling te gaan. Om stage te lopen in het buitenland. Om deel te nemen aan internationale onderzoeksprojecten. Om deel uit te maken van een internationale klas tijdens hun studieprogramma. Kortom, de samenwerkingsverbanden zijn voor studenten en medewerkers de context om echt internationale ervaring op te doen. 

Tweede natuur

Onze uitwisselingsstudenten van alle continenten werken op De Haagse Hogeschool samen met Nederlandse en internationale voltijdstudenten die Engelstalige bacheloropleidingen volgen. Met kwalitatief hoogstaande programma's, ondersteund door International Student Services, stimuleren we hen om elkaars cultuur te verkennen. Om zich te ontwikkelen tot ruimdenkende en onafhankelijke denkers, kwaliteiten die op de huidige arbeidsmarkt essentieel zijn. Werken in een multiculturele en kosmopolitische omgeving wordt zo een tweede natuur voor onze studenten. Dat is internationalisering in de praktijk.

Erasmus+

De Haagse Hogeschool heeft het Erasmus Charter voor Hoger Onderwijs (ECHE) toegekend gekregen voor de periode 2021-2027. Dat geeft ons de kans om deel te nemen aan het Erasmus+ programma. Dit subsidieprogramma van de Europese Unie geeft professionals, studenten, jongeren en jongerenwerkers de kans om in buitenlandse projecten hun interculturele vaardigheden te vergroten. Erasmus+ matcht volledig met de ambities van De Haagse Hogeschool op het gebied van internationalisering.

 

     

    gefinancierd-door-de-europese-unie.jpg (

    "The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."