Er is een groeiende vraag naar technologische oplossingen in de zorg. Studenten en professionals zijn nu vaak geschoold in de techniek óf in zorg en welzijn. Daarnaast blijft zo’n tachtig procent van alle zorginnovaties op de plank liggen of wordt niet gebruikt zoals bedacht. Dit kan allerlei redenen hebben, bijvoorbeeld dat de gebruiker niet goed snapt hoe het werkt of omdat de innovatie niet goed past binnen de bestaande werkprocessen. Er is dus behoefte aan meer en efficiëntere samenwerking om aan deze vraag te kunnen voldoen.

Innovation4Health Academy

Om aan deze vraag te kunnen voldoen is de Innovation4Health Academy opgericht. Dit is een samenwerkingsverband tussen Basalt Revalidatie en De Haagse Hogeschool. I4H Academy ontwikkelt scholingsaanbod op het gebied van zorg en techniek. Dit onderscheidt zich van het bestaande aanbod vanwege de snelheid waarmee concrete en praktijkgerichte producten of diensten worden ontwikkeld.

Doel

Het doel van dit samenwerkingsverband tussen Basalt Revalidatie en De Haagse Hogeschool is het ontwikkelen van scholing over het ontwikkelen, implementeren en evalueren van technologische oplossingen binnen de gezondheidszorg. 

Doelgroep

De doelgroep voor de scholing die ontwikkeld wordt, zijn studenten binnen het hbo en techniek, maar ook professionals in het zorg- of sociaaldomein met interesse in de verbinding van zorg.  

Aanpak

Binnen de I4H Academy zijn reeds verschillende modules ontwikkeld. De modules richten zich op het doorgronden van de (sociale) context van technologische oplossingen, het definiëren van haar toegevoegde waarde en de voorbereiding van het product of de proceslancering.  

Producten

Het aanbod van de I4H Academy is gericht op het versterken van de samenwerking tussen de gezondheidszorg en techniek. De modules passen binnen de CeHReS Roadmap (Centre for eHealth Research). De focus ligt op de menselijke en praktische kant van technologische oplossingen.   

Momenteel bestaat het aanbod uit de volgende producten: 

  • De minoren Onderzoek en ontwerp voor gezondheid 1 en 2 (OOG1 en OOG2) aan De Haagse Hogeschool met daarin drie modules: contextbepaling, waarde proposities en stakeholdermanagement.
  • Een inhouse training ‘Implementatie’ voor revalidatieprofessionals. 
  • Een toolkit ‘Klinisch redeneren’ voor medische professionals. 

Duur

Het project loopt van 2018 tot en met 2024.

Team

  • Ester de Jonge 
  • Monique Berger
  • Hanneke Braakhuis
  • Jorit Meesters 

Samenwerking

Voor dit project werken de lectoraten Revalidatie en Technologie en Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport samen met Basalt Revalidatie.

Financiering

Het project wordt mogelijk gemaakt door Kansen voor West 2.

Meer informatie

Op LinkedIn heeft Fieldlab Revalidatie een artikel geplaatst dat gaat over een workshop ontwikkeld vanuit dit project.

Contact

Ester de Jonge (e.a.l.dejonge@hhs.nl)