Centre of Expertise Cyber Security

Lectoraat Cybercrime & Cybersecurity

Cybercriminaliteit is een acuut en toenemend probleem. Voor de bestrijding  is niet alleen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek nodig, maar juist ook toegepast praktisch onderzoek. Het doel van het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity is om het Mkb, overheden en publieke instanties in Nederland op praktische wijze te helpen meer digitaal veilig en bewust te worden, gesteund door een evidence-base van kwalitatief hoogwaardig onderzoek.

Infograph Lectoraat Cybercrime & Cybersecurity 2021 (pdf)
Over het lectoraat

Bekijk hier de jaarupdate 2021.

Mkb-bedrijven, (lokale) overheden en publieke instanties hebben vaak niet de capaciteit om zich te weren tegen cyberaanvallen en worden relatief vaak slachtoffer. Het lectoraat ‘Cybercrime & Cybersecurity’ (tot december 2021 droeg het lectoraat de naam ‘Cybersecurity in het mkb’) richt zich op het vergroten van de kennispositie van het mkb, overheden en publieke instanties op het gebied van cybercrime en cybersecurity, om hiermee het slachtofferschap en de impact van cyberaanvallen te verlagen. De onderzoeksactiviteiten, onder leiding van Dr. Rutger Leukfeldt, richten zich op de volgende onderzoekslijnen: 1) aard en omvang van slachtofferschap, 2) aard van cybercriminaliteit, 3) cyberweerbaarheid, en 4) de aanpak.  

Het Mkb, (lokale) overheden en publieke instanties zitten te springen om bruikbare kennis, dit wordt ook beaamd door Mkb-Nederland en VNO-NCW. Dat heeft NSCR en De Haagse Hogeschool ertoe bewogen het gezamenlijke praktijkgerichte onderzoeksprogramma ‘Cybercrime & Cybersecurity’ op te zetten. Dr. Rutger Leukfeldt is de verbindende factor tussen de twee organisaties. Hij is lector bij De Haagse Hogeschool en hij is aangesteld als senior onderzoeker en coördinator van het cybercrime cluster bij het NSCR.

Over de lector

dr. Rutger Leukfeldt

Rutger Leukfeldt is lector Cybercrime & Cybersecurity bij de Haagse Hogeschool en senior onderzoeker cybercrime en coördinator van het cybercrime cluster van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).Leukfeldt heeft ruim 10 jaar ervaring met wetenschappelijk onderzoek naar cybersecurity en cybercrime voor zowel publieke als private opdrachtgevers. Enkele voorbeelden zijn onderzoek naar de werkwijzen en daderkenmerken van cybercriminelen, onderzoek naar slachtofferschap van cybercrime onder burgers en onderzoek naar de doorstroom van cybercrimezaken binnen de strafrechtketen. Leukfeldt promoveerde op een onderzoek waarbij hij naar de ontstaans- en groeiprocessen en criminele mogelijkheden van cybercriminele netwerken en ontwikkelde een model voor de politie en banken dat gebruikt kan worden om cyberaanvallen effectiever te bestrijden. Verder kreeg Rutger twee prestigieuze onderzoeksbeurzen om onderzoek naar cybercrime te doen. In 2015 een Marie Curie Individual Fellowship (EU-subsidie voor veelbelovende onderzoekers) en in 2017 een Veni-subsidie (NWO-subsidie voor onderzoekstalent). Ten slotte is Rutger voorzitter van de Cybercrime Working Group van de European Society of Criminology.

+31 (0)6 - 46 61 01 44
e.r.leukfeldt@hhs.nl
Van groot belang is het opbouwen van een community van mkb’ers, lokale overheden, cybersecurity bedrijven, onderzoekers en studenten waarmee we experimenten en onderzoeken op het gebied van cybersecurity kunnen uitvoeren.
Projecten

Projecten

Het CoECS in beeld: onderzoeksprojecten van de lectoraten

Het CoECS in beeld: onderzoeksprojecten van de lectoraten

De lectoraten van het kenniscentrum Cyber Security draaien op volle toeren. Bekijk hieronder een serie video’s waarin onze onderzoekers hun projecten toelichten.

Lees verder
Nieuwe ‘Cyber Security’ labs doen innovatief onderzoek in de DIF

Nieuwe ‘Cyber Security’ labs doen innovatief onderzoek in de DIF

Het kenniscentrum Cyber Security van De Haagse Hogeschool opende dit jaar twee innovatieve labs in de Dutch Innovation Factory. Maar wat gebeurt daar nou precies? Graag nemen de projectleiders je mee in deze onderzoeksprojecten.
Lees verder
De impact van online seksueel misbruik

De impact van online seksueel misbruik

Wat is de impact van online seksueel misbruik? En hoe gaan wij hier als samenleving mee om? Het internet is de plek geworden waar wij dagelijks onze financiën regelen, boodschappen doen, waar ons sociale leven plaatsvindt en waar wij de liefde zoeken. Deze digitalisering van onze sociale wereld heeft geleid tot een toename in online criminaliteit. Tot op heden is de financiële, emotionele en sociale impact hiervan onvoldoende onderzocht.
Lees verder
Cyberweerbaarheid. Een gemeentelijk offensief ter preventie van slachtofferschap van cybercrime.

Cyberweerbaarheid. Een gemeentelijk offensief ter preventie van slachtofferschap van cybercrime.

Nederlandse gemeenten hebben cybercrime in de afgelopen twee jaar als beleidsprioriteit omarmd. Maar in de vertaling van deze beleidsprioriteit naar concrete acties gaat het mis. Duidelijk is dat de ambtenaren openbare orde en veiligheid een taak voor zichzelf zien in de preventie van cybercrime, maar waar te beginnen?
Lees verder
HackShield in Noord-Holland

HackShield in Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland is in 2019 een op de zeven inwoners weleens slachtoffer geworden van een vorm van cybercriminaliteit. Door regionaal samenwerkingsverband Noord Holland Samen Veilig (NHSV) wordt cybercriminaliteit dan ook aangemerkt als een geprioriteerd thema. Een van de projecten die dient bij te dragen aan deze prioritering is ‘HackShield in gemeenten Noord-Holland’. HackShield is een cybersecurity spel voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar en heeft tot doel om een cyberveilige generatie kinderen te creëren. In de samenwerking tussen HackShield en gemeenten roepen burgemeesters en politieagenten kinderen op om het spel te spelen en ‘cyber-agent’ van de gemeente te worden. Spelers met de meeste punten worden gehuldigd door de gemeenten. 
Lees verder
Hack_Right

Hack_Right

In Nederland hebben de politie en het OM de unieke interventie Hack_Right ontwikkeld als alternatief of aanvullend straftraject voor jeugdige daders die een cybercrime delict plegen. Hack_Right heeft tot doel om recidive onder deelnemers te voorkomen en kaders te bieden waarbinnen deelnemers hun ICT-talent op legale wijze kunnen ontwikkelen. Deelnemers worden hiervoor onder andere gekoppeld aan (cybersecurity)bedrijven. Op dit moment zijn 14 Hack_Right pilots afgerond. 
Lees verder
Naar een interventie tegen Geldezels: een pilot in de gemeente Haarlem

Naar een interventie tegen Geldezels: een pilot in de gemeente Haarlem

Geldezels vormen een belangrijke schakel in de procesketen van cyber criminele netwerken. Zij zorgen namelijk dat het spoor doorbroken wordt door geld van slachtoffers cash op te nemen en mee te geven aan ronselaars die weer in contact staan met de criminele netwerken. De gemeente Haarlem heeft de behoefte om meer zicht te krijgen op mogelijke interventies voor deze doelgroep. Het is op dit moment echter onduidelijk of en hoe voorkomen kan worden dat geldezels hun rekening beschikbaar stellen voor criminele doeleinden. Voor een goede interventie is het namelijk belangrijk om zicht te krijgen op het probleem dat de interventie probeert te verhelpen. Echter ontbreekt op dit moment inzicht in de kenmerken en problematiek rondom geldezels.
Lees verder
Hoe cyberweerbaar zijn mkb-retailers? Regio Den Haag

Hoe cyberweerbaar zijn mkb-retailers? Regio Den Haag

In september en oktober 2018 heeft De Haagse Hogeschool in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een pilotonderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag bij mkb­retailers. Hiermee is een eerste beeld opgehaald over de cyberweerbaarheid van mkb retailers in 6 winkelgebieden in Den Haag en omstreken. In totaal hebben 57 leidinggevenden uit 56 bedrijven een enquête ingevuld.

Lees verder
Hoe cybersecure is het mkb? Nulmeting onder 800 directeuren van 20 brancheorganisaties

Hoe cybersecure is het mkb? Nulmeting onder 800 directeuren van 20 brancheorganisaties

Het Centre of Expertise Cybersecurity heeft in de aanloop naar de installatie van het lectoraat een nul-meting bij het mkb in Nederland uitgevoerd. De resultaten zijn weer gegeven in een infographic.

Lees verder
Publicaties
Actueel

In de media