Nieuwe lector Relationele Zorg bij kenniscentrum Health Innovation

Yvonne Sinds begin december is Yvonne van Zaalen lector Relationele Zorg bij het kenniscentrum Health Innovation. Dit nieuwe lectoraat bouwt voort op het onderzoek van voormalige lectoraat Mantelzorg. Het nieuwe lectoraat focust zich op onderzoek naar de relaties tussen alle betrokkenen in de zorg (zorgvrager, mantelzorger en andere naasten, zorgprofessionals). Een van de vraagstukken waar dit lectoraat zich mee bezig gaat houden is de veranderingen in die relaties door de digitalisering in de zorg. Zijn er bijvoorbeeld andere gesprekstechnieken nodig? Hoe kunnen we cliënten leren om hun zorgvraag of behoefte te duiden? Op welke manier kunnen designers in hun ontwerp van hulpmiddelen beter aansluiten bij de wensen en behoeften van gebruikers?

Yvonne houdt zich al jaren bezig met de onderlinge afstemming van de zorgprofessional met de cliënt en andere zorgprofessionals. Yvonne is ook als strategisch adviseur onderzoek, met als expert thema interprofessionele samenwerking, werkzaam aan Fontys Hogescholen. Zij heeft uitgebreide ervaring binnen multidisciplinaire en interprofessionele samenwerkingen binnen de gezondheidszorg met focus op: het betrekken van de cliënt als volwaardig partner, het aanpassen van de communicatie aan de cliënt, het opbouwen en onderhouden van een vertrouwensrelatie met de cliënt en de collega professionals en het vinden of ontwerpen van passende technologie.