De Haagse Hogeschool en Thales Nederland verlengen op 31 mei a.s. hun samenwerking. Beide partijen zijn daar trots op. De Haagse, omdat zij in Thales een onderzoekspartner heeft met een enorme expertise op cyber security gebied. Thales Nederland, omdat dit bedrijf in De Haagse Hogeschool een kennisinstelling heeft gevonden die een vooraanstaande rol inneemt in het praktijkgerichte cyber security onderzoek. Een gesprek met de linking pin tussen Thales Nederland en De Haagse Hogeschool: dr. ir. Gerard Hoekstra. Hij is sinds kort lector bij De Haagse Hogeschool en leidt een onderdeel van Thales.

Even terug in de tijd. Op 10 juni 2016 tekenden De Haagse Hogeschool en Thales Nederland een overeenkomst voor een cyber security lectoraat. René van Buuren, destijds Director Cyber Security Thales Nederland, zei bij die gelegenheid: ‘’Thales is het grootste cyber security huis van Europa en wil ook in Nederland haar positie versterken. Dat past goed bij de ambities en het ondernemerschap van De Haagse Hogeschool die haar expertise en kennis rond cyber security verder wil ontwikkelen.”  

Zeven jaar later. De ambities zijn nog even groot. Met het groeiende kenniscentrum Cyber Security telt De Haagse Hogeschool inmiddels niet één maar vier lectoraten op dit gebied. Een van die lectoraten, Network & Systems Engineering Cyber Security, is al sinds de oprichting in 2016 verbonden aan Thales. Het wordt sinds 1 februari jl. geleid door Gerard Hoekstra, de man die bij Thales Nederland veel onderzoek heeft gedaan en leidinggevende functies heeft vervuld. Nog steeds is hij daar verantwoordelijk voor Sovereign Security Solutions. Alle reden dus om bij de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst virtueel op de koffie te gaan bij Gerard Hoekstra. 

Gebruikers in control 

Thales Nederland – ‘Building a future we all can trust’ – is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en integratie van hightechsystemen voor de defensie, transportsector en veiligheidsindustrie. Sovereign Security Solutions, het Thalesonderdeel waar Gerard Hoekstra verantwoordelijk voor is, ontwikkelt innovaties voor de militaire en civiele markt op het gebied van systeemveiligheid. Gerard: “Dan gaat het om vragen als: hoe kunnen we informatie veilig uitwisselen? Hoe doen we dat zo, dat we ook echt precies en alleen maar delen wat noodzakelijk is? De rode draad van al deze onderzoeken is, dat we de gebruikers in control laten zijn over wat zij willen uitwisselen. Vandaar dat ‘sovereign’ in de naam. De klant bepaalt welke informatie wordt gedeeld en wat daarvan dan beschermd moet worden.” 

Elkaars expertise benutten 

Innovaties ontwikkelen. Dat is ook wat het lectoraat Network & Systems Engineering Cyber Security al jaren succesvol doet. Op drie gebieden: hoe we bepalen wie toegang tot een systeem krijgt en wanneer die toegang acceptabel is? Hoe zorgen we ervoor dat mensen Internet of Things veilig kunnen gebruiken? En hoe bouwen we systemen die enerzijds heel veilig en anderzijds gebruiksvriendelijk zijn? Lector Gerard Hoekstra is de linking pin tussen Thales Nederland en De Haagse Hogeschool. Waar wil hij synergie bereiken? 

Op deze manier kunnen we tot nieuwe inzichten komen die voor het onderzoek, het bedrijfsleven én het algemeen belang interessant zijn.

“We willen elkaar versterken in praktijkgestuurd, innovatief onderzoek. We kijken naar wat we in de markt, in de praktijk en in het onderwijs aantreffen. Om deze reden werken we al jaren nauw samen met docent-onderzoekers als Saman Tamo en Mike Gilhespy van de opleiding HBO-ICT. Vanuit Thales is Eric ten Bos sinds februari jl. als onderzoeker toegetreden tot het lectoraat. Op basis hiervan kunnen zowel Thales Nederland als De Haagse Hogeschool onderzoek doen met gebruikmaking van elkaars expertise. Op deze manier kunnen we tot nieuwe inzichten komen die voor het onderzoek, onderwijs, het bedrijfsleven én het algemeen belang interessant zijn. Die laatste moeten we niet wegpoetsen. Zowel Thales als De Haagse Hogeschool willen met het onderzoek ook maatschappelijk relevant zijn.” 

Thales Nederland en de Haagse Hogeschool verlengen hun samenwerking

Universele taal 

Als alumnus elektrotechniek, afgestudeerd aan de Universiteit Twente, deed Gerard onderzoek naar draadloze oplossingen in de telecommunicatie. Hij richtte zich vervolgens op het verbeteren van publiek-private samenwerkingen, stapte over naar Thales en voerde in deeltijd bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) zijn NWO Casimir promotieonderzoek uit. Hij is gepromoveerd aan de Faculteit Toegepaste Wiskunde van de Vrije Universiteit. “Wiskunde is een universele taal om problemen te beschrijven en oplossingen te vinden, om te abstraheren en vervolgens de oplossing te optimaliseren. Ook in de cyber security kunnen we nog veel uit de wiskunde toepassen. Ik hoop dan ook met mijn wiskundige bagage én de kennis die ik heb opgedaan in communicatienetwerken waarde toe te kunnen voegen aan het lectoraat Network & Systems Engineering Cyber Security.” 

Menselijke factor 

Al pratend komen intrigerende vragen op. Gerard leidt bij Thales het onderdeel Sovereign Security Solutions, dat de mens soevereiniteit geeft over hoe informatie veilig wordt uitgewisseld. Het lectoraat Network & Systems Engineering houdt zich bezig met de vraag hoe we systemen bouwen die veilig en gebruiksvriendelijk zijn voor de mens. Een ander lectoraat, Cybercrime & Cybersecurity, ziet de mens als de meest kwetsbare schakel in het tegengaan van cybercrime. Hoe ziet Gerard die menselijke kant in het steeds veiliger maken van systemen? 

Een alternatief is om binnen betonnen muren te gaan zitten. Maar dan is de mens iemand die op zoek gaat naar allerlei geitenpaadjes om te ontsnappen.

Geitenpaadjes 

“De human factor is inderdaad de meest zwakke schakel. Er is niets veiliger dan wanneer we alleen maar geautomatiseerde systemen zouden hebben. Maar dat is niet realistisch. De mens maakt de afwegingen, zoekt de samenwerking. De mens kan zeggen: ik ben bereid bepaalde informatie te delen om óók het leven van anderen veiliger te maken. Denk aan de veiligheid voor de mensen aan boord van schepen, in vliegtuigen, in treinen. Thales vervult een belangrijke rol als het gaat om het leveren van die systemen en de kennis die daarbij hoort. Een alternatief is om binnen betonnen muren te gaan zitten. Maar dan is de mens iemand die op zoek gaat naar allerlei geitenpaadjes om te ontsnappen. Dat is veel minder veilig dan in de ontwikkeling van je systemen gecalculeerde risico’s mee te nemen.” 

Verlenging 

Het lectoraat Network & Systems Engineering Cyber Security is onderdeel van het kenniscentrum Cyber Security. De directeur daarvan is Rutger Leukfeldt. Ook hij is blij met de verlenging van de samenwerking met Thales Nederland én met de komst van Gerard Hoekstra als lector Network & Systems Engineering Cyber Security. Rutger: “De verlengde samenwerking en de komst van Gerard Hoekstra als nieuwe lector zie ik als een nieuwe impuls voor het toegepaste cyber security onderzoek binnen De Haagse Hogeschool. Dit past binnen de groei die het kenniscentrum Cyber security de afgelopen jaren – mede dankzij de samenwerking met Thales – heeft gemaakt.”