Twee enthousiaste docenten, Sophia de Jong en Sylvia Riteco, werken met een klein groepje gemotiveerde studenten bij de opleiding Industrieel Product Ontwerpen aan de ontwikkeling van beter onderwijs. Het is een van de pilots binnen het project Partner Up! Sophia: “Ons partnerschap staat nog in de kinderschoenen, maar heeft al wel bijgedragen aan een verhoging van het slagingspercentage voor wiskunde van 20 naar 55 procent.” Een gesprek over het project dat als hamvraag heeft: hoe kan iedereen die dat wil, participeren in het onderwijs en ervaren dat zijn inbreng ertoe doet?

Partnerschap is het sleutelwoord in ieder Partner Up!-project. Sylvia: “Natuurlijk kunnen studenten hun zegje doen in de medezeggenschap. Dan kaarten zij een probleem aan, wat vervolgens opgelost moet worden door het betrokken onderwijsteam. Dat verschilt nogal van een partnerschap. Dan ga je samen om tafel zitten om te kijken wat beter kan. Je bespreekt met elkaar de oplossingen en werkt daar ook weer samen aan.”

Bij de opleiding IPO is de verhoging van het slagingspercentage voor wiskunde binnen één jaar een mooie eerste klap. Sophia: “Maar we zijn er nog lang niet. Het afgelopen jaar hebben we vooral veel feedback opgehaald bij de studenten. We willen in het nieuwe jaar samen meer doelen vaststellen en ons meer zichtbaar maken bij docenten en studenten.”

Meer draagvlak nodig

Sophia de Jong is wiskundedocent bij IPO en andere TIS-opleidingen. Sinds februari 2022 is zij betrokken bij het project Partner Up!. “De wiskundeleerlijn bij IPO liep niet goed. Het was een struikelvak. Mijn eerste doel was om dat met studenten samen te verbeteren. Dat heeft aardig uitgepakt.”

Sylvia Riteco is van huis uit industrieel ontwerper. Zij werkt nu vier jaar als docent bij IPO, waarvan het merendeel in de projectenleerlijn. “Dat is de core van de opleiding, waar alle theoretische vakken en de ontwerpvaardigheden en -methodologie samenkomen. Ik gebruik mijn praktijkervaring om de studenten te helpen ontwerper te worden.” Sinds september 2022 is Sylvia betrokken bij Partner Up! “Sophia en ik willen graag binnen IPO meer draagvlak creëren onder docenten en studenten voor dit project en het gebruiken om de projectenleerlijn te verbeteren.”

Waardevolle gesprekken

Wanneer je in een partnerschap ruimte geeft aan studenten om samen een vak door te ontwikkelen, vergt dat vertrouwen in elkaar. Sophia: “Ik weet dat er collega’s zijn die het moeilijk vinden om studenten die ruimte te geven. Ik ervaar de gesprekken met studenten juist als zeer waardevol. Toen het ging over het slagingspercentage kon ik hun veel vragen stellen en kreeg ik feedback waar ik veel mee kon. We hebben samen een nieuw format voor de toets bedacht. Stapsgewijs is dat geworden wat het nu is. Ook andere dingen zijn op dezelfde manier veranderd. Zo worden de werkcolleges nu gerund door student-assistenten.”
 

We zijn allemaal winnaars als we een goede doorstroom hebben en blije studenten die graag in de les komen


Inspirerende ideeën

Sylvia voegt daaraan toe: “De studenten houden je een spiegel voor. Twee weten altijd meer dan één. Als je er voor openstaat en het gesprek met hen aangaat, krijg je veel nieuwe, inspirerende ideeën. De studenten waarderen het enorm als zij ervaren dat hun inbreng daadwerkelijk ertoe doet. Dat is ook zo in een ontwerptraject. Studenten hebben dan wel niet de achtergrond die jij als docent hebt. Maar vanuit hun perspectief brengen zij bijzonder waardevolle dingen in. En samen zet je dan iets beters neer. Als ontwerpteam ben je gewoon sterker als je daar studenten bij betrekt.”

Als collectief

Om de week zitten Sophia en Sylvia met een groepje gemotiveerde studenten om tafel. Dat is nog maar een eerste begin, beseffen zij. Sophia: “De omslag naar ‘samen bouwen aan beter onderwijs’ bereik je niet door om de week een uurtje met studenten bij elkaar te zitten. Universiteiten en hogescholen in het buitenland zijn al tien tot vijftien jaar hiermee bezig. Dan zie je dat zo’n omslag mogelijk is en resultaat heeft. We staan dus aan het begin, maar we willen zeker naar een situatie waarin we als collectief gaan bouwen aan beter onderwijs.”

Inbedden in programma

Hoe kan dat partnerschap groeien? Sylvia: “Ik zou het mooi vinden wanneer we het inbedden in het onderwijsprogramma, zodat in elk jaar aan studenten en docenten ruimte geboden wordt om mee te denken over en invloed uit te oefenen op het onderwijs. Ik zou het ook mooi vinden als de omslag naar ‘samen’ aan jaarteams komt te hangen en niet meer zo docentafhankelijk is.” 

Onderwijs is heel dynamisch. Net als de studenten en de samenleving verandert het met de tijd. Sophia: “Voor mij is het daarom logisch dat je – als je iets wilt veranderen – aan de studenten vraagt hoe zij het zouden doen.” Sylvia: “Natuurlijk, want zolang het onderwijs bij hen aansluit, is hun motivatie groot en daarmee ook de slagingskans en het rendement. We zijn allemaal winnaars als we een goede doorstroom hebben en blije studenten die graag in de les komen.”