Tweedejaarsstudenten Social Work van de Haagse Hogeschool hebben de afgelopen maanden gewerkt aan mogelijke oplossingen voor de afvalproblematiek in Laak. Deze challenge is een onderdeel van een reeks, mogelijk gemaakt door de Haagse Educatieve Agenda. Op maandag 23 januari presenteerden zij vol enthousiasme hun resultaten aan stadsdeeldirecteur Lawrence Eghosa, collega's van het stadsdeelkantoor en docenten van verschillende kennisinstellingen. ‘’De aanbevelingen van de studenten zijn voor ons zeer zeker van meerwaarde. Het geeft een duidelijk beeld over hoe bewoners kijken naar alles wat speelt rondom afval in de stad. Nu is het aan ons om hier verder mee aan de slag te gaan’’ aldus Lawrence Eghosa. Met de overhandiging van de eerste onderzoeksrapporten werd het stokje overgedragen aan studenten van de opleiding Urban Studies (Universiteit Leiden). 

Aanbevelingen

De studenten hebben verschillende doelgroepen uit wijken in Laak geïnterviewd. Ze kwamen erachter dat het nodig is om goed zichtbaar te hebben waar de verantwoordelijkheid ligt rondom de afvalproblematiek en het verbeteren van de sociale cohesie in de wijk werd genoemd als mogelijk aandachtspunt. De aanbevelingen zijn herkenbaar bij de aanwezige professionals uit de wijk en brachten meteen nieuwe onderzoeksvragen aan het licht. Want wat is ervoor nodig om de sociale cohesie te bevorderen? En hoe communiceer je effectief naar een wijk met zo'n grote diversiteit aan inwoners? Gezien de complexiteit van het probleem vraagt het vraagstuk om belicht te worden van verschillende kanten, daarom pakken verschillende andere opleidingen het onderzoeksstokje nu over, waaronder Urban Studies. Studenten zouden eventueel een rol kunnen spelen bij implementatie van aanbevelingen in de wijk, zoals het organiseren van events. Ook daar zijn mogelijkheden te onderzoeken. 

 

Estafetteonderzoek naar afvalproblematiek

Waardering

Het enthousiasme van de 23 Social Work studenten spatte van de presentaties af. Docent Ellen Kramer en opdrachtgever Randy Blom werden uitgebreid bedankt voor hun begeleiding en de kans om in hun onderwijs te werken aan een échte opgave van de stad. ''Naast het werken voor een cijfer was bij deze opdracht heel duidelijk dat het ook ging om het leveren van een bijdrage aan een actuele opgave van de stad. Het in gesprek gaan met bewoners zorgde voor een mooie uitwisseling én het gevoel dat de opdracht er echt toe doet.'', vertelt een student. Ook zij is zich bewust van de onderzoeksmoeheid die heerst in de wijk: ''Dat is een aandachtspunt, maar als je écht geïnteresseerd bent in het verhaal van de ander en ook zelf open bent in het gesprek resulteert zo'n interview naar mijn ervaring in een leuke uitwisseling!'' 

Vervolg

Opdrachtgever vanuit het stadsdeelkantoor, Randy Blom, blijft doorwerken aan het afvalproblematiek estafette-onderzoek; maar ook andere onderzoeksvragen uit Laak gaan de komende tijd worden ondergebracht bij studenten. Randy: ''De denkkracht van studenten benutten bij de opgaven uit de wijk is heel waardevol. We kijken uit naar méér samenwerking met de kennisinstellingen in Den Haag.'' 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Hila Mohamad, Kennismakelaar City Deal Kennis Maken Den Haag | Delft; H.Mohamad@hhs.nl

Deze challenge wordt mogelijk gemaakt door de Haagse Educatieve Agenda van de Gemeente Den Haag en wordt georganiseerd door De Haagse Hogeschool i.s.m. Kennis Maken Den Haag en partners.