Wat voor vooropleiding moet je hebben om aan een bachelor of master van De Haagse Hogeschool te beginnen? En wat kun je doen als je (nog) niet aan de toelatingseisen voldoet? Je leest het allemaal hier! Er zijn algemene eisen en eisen die per opleiding gelden.

Vooropleidingseisen

Wil je een 4-jarige bacheloropleiding of een associate degree opleiding gaan doen? In het algemeen geldt dan dat je een havo-, vwo-, mbo 4-diploma (dat goedgekeurd is door het ministerie van Onderwijs) of een hbo-propedeuse moet hebben. 

Wil je een 3 jarige bacheloropleiding gaan volgen, dan heb je een vwo-diploma, een wo-propedeuse of een afgerond, erkend bachelor eindgetuigschrift nodig. Met een hbo-propedeuse kan je ook worden toegelaten, als die van hetzelfde (CROHO) programma was of van een verwant programma, en je hem in 1 jaar hebt behaald met ten minste een 7 gemiddeld.

Een havo- of vwo-diploma behaald op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten wordt behandeld als een Nederlands diploma. Datzelfde geldt in de meeste gevallen voor een diploma’s middelbaar beroepsonderwijs (mits op mbo-4 niveau), m.u.v. de Arubaanse EPI-diploma’s. 

Veel opleidingen hebben specifieke (wettelijke) eisen voor je havo- of vwo-profiel en je eindexamenvakken. Als je een mbo-4 diploma hebt, dan? zijn er géén eisen wat betreft het profiel of vakkenpakket. Deeltijd- of duale opleidingen stellen daarnaast vaak de toelatingseis dat je werkt in een functie die past bij de opleiding. Meer weten over deze opleidingsspecifieke eisen? Check de opleiding van je keuze.

Heb je een buitenlands diploma?

De Centrale Studenten Inschrijving bepaalt of jouw buitenlandse diploma ten minste gelijkwaardig is aan dat van een (toelatinggevend) Nederlands diploma. Schrijf je daarvoor in via Studielink. Op de Engelstalige pagina Entry Requirements vind je meer informatie. Je moet óók bewijzen dat je de taal van de opleiding voldoende beheerst. Onder Taaleisen Nederlands en Engels vind je meer informatie. Als je niet de nationaliteit hebt van een EU/EER-land of Zwitserland, dan heb je waarschijnlijk een verblijfsvergunning en/of inreisvisum nodig om in Nederland te mogen verblijven. Kijk voor meer informatie op onze Engelstalige webpagina Immigration and visas.

Taaleisen

Taaleisen Nederlands

Je toont aan dat je voldoet aan de taaleis Nederlands via een staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II met alle vier de onderdelen lezen, spreken, schrijven en luisteren. Je moet het gehele examen voor 1 september 2023 behaald hebben. Meer informatie vind je op de website van DUO.

Op dit moment kan je je voor alle 4 onderdelen van NT2 programma II aanmelden, zie https://www.staatsexamensnt2.nl/item/aanmelden-en-uitslag-2
Doe dit zo snel mogelijk, zodat je een plek hebt bij deze onderdelen. Om in september met je studie te kunnen beginnen, moet je vóór 1 september alle 4 onderdelen van NT2 programma II hebben behaald. Uitstel is helaas niet mogelijk.

De Haagse Hogeschool accepteert ook CNaVT-certificaten ‘Educatief startbekwaam’ en ‘Educatief professioneel’. Het CNaVT-certificaat mag op 1 september 2023 niet ouder zijn dan twee jaar. Meer informatie is te vinden op  de website van CNaVT

Beheers je de taal nog niet voldoende? Dan kun je bij De Haagse Hogeschool een schakeljaar volgen. 

Taaleisen Engels

Als je een Engelstalige opleiding gaat volgen, moet je uiteraard het Engels voldoende beheersen. Als je een buitenlandse vooropleiding hebt, kan je dit op een aantal manieren aantonen. Bijvoorbeeld door een taaltoets Engels af te leggen.

De Haagse Hogeschool accepteert uitsluitend de volgende toetsen:

Op 1 september 2023 mag de testdatum niet langer dan twee jaar geleden zijn.

Meer informatie over de minimumscores per toets en per opleiding vind je op de Engelstalige pagina Entry requirements.

Wat als je niet rechtstreeks toelaatbaar bent?

21 jaar of ouder?

Heb je geen diploma dat direct toelating biedt tot de 3- of 4-jarige bacheloropleiding die je wil gaan volgen? En ben je op 1 september 2023 21 jaar? Dan kan je bij De Haagse Hogeschool een 21+ Toelatingsonderzoek maken. De Haagse Hogeschool accepteert geen andere.

Meer informatie over het 21+ Toelatingsonderzoek vind je in deze brochure.

Data en locatie

Als je in september 2023 met een opleiding wil starten, dan kan je het 21+ toelatingsonderzoek maken op: 

  • Vrijdag 20 januari 2023 Aanmelden vanaf 1 november 2022
  • Woensdag 8 maart 2023 Aanmelden vanaf 24 januari 2023
  • Woensdag 10 mei 2023 Aanmelden vanaf 13 maart 2023
  • Woensdag 12 juli 2023 Aanmelden vanaf 15 mei 2023
  • Woensdag 23 augustus 2023 Aanmelden vanaf 17 juli 2023

Je mag 1 x per jaar deelnemen. Herkansen is helaas niet mogelijk. Het examen wordt afgenomen in het hoofdgebouw van de Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75 te Den Haag. Alleen als dit niet mogelijk is vanwege coronamaatregelen in Nederland, maak je het examen digitaal via proctoring. 

Aanmelden en kosten

Doe eerst een verzoek tot inschrijving voor de opleiding die je wil volgen in Studielink. Je ontvangt dan van De Haagse Hogeschool een mail met een link naar het aanmeldformulier voor het examen.  

Heb je geen e-mail ontvangen met meer informatie over het 21+ Toelatingsonderzoek? Stuur dan team Bijzondere Instroom en Toelating een bericht op bit@hhs.nl  

Deelname kost € 100. Je betaalt dit bedrag bij aanmelding via iDEAL of creditcard.  

Statushouder en/of aangepaste faciliteiten

Ben je statushouder en/of heb je aangepaste faciliteiten nodig tijdens jouw examen? Lees dan in de brochure wat de Haagse Hogeschool voor je kan doen.    

Hoe ziet het examen eruit?

Het examen bestaat uit een digitale capaciteitentest met 8 subtests. Hiermee meten we jouw intellectuele capaciteiten om zo te bepalen of je in algemene zin het vereiste niveau hebt voor een hbo-opleiding. Om je een indruk te geven van het type vragen dat je kan verwachten, kijk je in deze oefenomgeving. Je maakt het 21+ Toelatingsonderzoek in de taal van de opleiding die je wil gaan volgen. In het Nederlands of het Engels dus. 

Mis je een of meer examenvakken?

Mis je één of meer examenvakken, maar heb je wel het juiste profiel? Dan heb je, zoals dat heet, een deficiëntie. Voor de wet moet je deze achterstand eerst inhalen, voor je aan de studie mag beginnen. Je kunt dit op verschillende manieren doen.

Alle vakken: Staatsexamen doen

Deficiënties kunnen worden weggewerkt door het behalen van een staatsexamen (havo of vwo). Let op: je kan je t/m 31 december 2022 aanmelden voor een staatsexamen. 

Exacte vakken: Een certificaat van Boswell of CCVX

Via Boswell Beta kan je het James Boswell examen behalen voor Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A of Wiskunde B*. Deze examens kun je maken op HAVO- of VWO-niveau. Via CCVX kan het CCVX testimonium behaald worden voor Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A of Wiskunde B (afhankelijk van de gekozen opleiding). Deze examens kunnen gemaakt worden op HAVO en VWO niveau. Meer info vind je op www.ccvx.nl. Let op, je moet het examen maken in de taal van de opleiding die je wil volgen. 

* Of je Wiskunde A of B nodig hebt is afhankelijk van de gekozen opleiding. 

English Academic Preparation Programme – bij The Hague Pathway College

Heb je hulp nodig met je Engels? Als je nog niet het juiste Engels niveau hebt dat nodig is voor de bachelor- of masteropleiding die je zou willen doen, kun je je inschrijven voor het English Academic Preparation Programme. Na succesvolle afronding van het programma ben je niet alleen klaar voor een bachelor- of masteropleiding, maar heb je ook veel meer geleerd over Nederland, Den Haag en onze hogeschool. 

International Foundation Programme – bij The Hague Pathway College

Voldoe je niet aan de vooropleidingseis van een 3-jarige opleiding, dan is er The Hague Pathway College. Tijdens het International Foundation Programme, met een instroommoment in januari en september, versterk je je kennis van een aantal vakken (zoals wiskunde, economie of natuurkunde, afhankelijk van de opleiding die je aan De Haagse gaat volgen), verbeter je je Engels en werk je aan je academische vaardigheden. Na het foundation year stroom je door naar een 3-jarig bachelorprogramma zonder dat je nog aanvullende examens (zoals IELTS) hoeft af te leggen.

Vragen? Check de FAQ’s of neem contact op

Meer weten? Kijk bij de FAQ’s of je vraag erbij staat of neem contact op met Centrale Studenten Inschrijving.

Alleen de Centrale Studenten Inschrijving (CSI) van De Haagse Hogeschool kan aangeven of je toelaatbaar ben voor jouw opleiding. Toezeggingen en mededelingen van anderen over je toelaatbaarheid zijn dus niet geldig. Aan de informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen.