Introductie

In een samenleving die steeds verder digitaliseert, nemen ook cyberrisico’s en digitale bedreigingen toe. Zo laat je overal digitale sporen na, ook op het internet. Ook organisaties lopen risico. 

Als hun informatiestromen worden verstoord kan dit ernstige gevolgen hebben. In totaal is de schade door cyberincidenten groot. Alleen al in Nederland hebben we het over meer dan 1 miljard euro per jaar.

 

Over het lectoraat

Het primaire doel van het lectoraat is het doen van onderzoek ten behoeve van het uitbreiden en het praktisch toepasbaar maken van bestaande (wetenschappelijke) kennis en technieken op het gebied van cybersecurity van individuen en in organisaties. We streven ernaar dat de resultaten van het onderzoek toepasbaar zijn en toegepast worden in de beroepspraktijk.

Het onderzoek is geënt op de volgende onderzoeksvraag: Hoe kunnen we de cybersecurity verbeteren bij individuen en bij publieke organisaties die niet of onvoldoende zijn toegerust om cyberdreigingen aan te pakken of zich onvoldoende van deze dreigingen bewust zijn?

De onderzoekslijnen binnen dit lectoraat richten zich op:

1. het verhogen van de cybersecurity-awareness van mensen

In de praktijk blijkt de awareness op het gebied van cybersecurity in hoge mate te ontbreken. Dit onderzoek richt zich met name op het meten van awareness en het formuleren van maatregelen en interventies (zoals serious games) waarmee awareness verbeterd kan worden. “In onze informatiemaatschappij zijn de veiligheid in de digitale wereld, ook wel de cyberwereld of cyberspace genoemd, en de veiligheid in de ‘gewone’ fysieke wereld onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mensen en organisaties gebruiken steeds meer digitale systemen en netwerken, waardoor we ook afhankelijk zijn geworden van digitale systemen en netwerken. Veiligheidsproblemen in de digitale wereld kunnen ernstige gevolgen hebben in de fysieke wereld. ”

2. het verbeteren van de cybersecurity-governance in organisaties

In organisaties raken de fysieke en digitale componenten steeds meer met elkaar vervlochten. Managers en cybersecurity[1]specialisten spelen hierbij een cruciale rol, maar zijn niet altijd in staat deze rol goed in te vullen. Onderzoek richt zich daarom op hoe cybersecurity binnen bijvoorbeeld gemeenten, waterschappen en ziekenhuizen beter ingericht kan worden.

3. de kwalificatie van cybersecurity-professionals

Activiteiten binnen deze onderzoekslijn richten zich op het ontwikkelen van beroepsprofielen voor het cybersecurity[1]domein, nieuw onderwijs en een kwalificatiestelsel. Het secundaire doel is het verbeteren van het hoger onderwijs op het gebied van cybersecurity. Daartoe draagt het lectoraat bij aan het curriculum binnen HBO-ICT, de masteropleiding Cyber Security engineering en de professionalisering van hbo-docenten.

Over de lector

dr. Marcel Spruit

Marcel Spruit is lector Cyber Security and Safety bij De Haagse Hogeschool, waar hij zijn jarenlange ervaring in informatiebeveiliging en cybersecurity inzet. Hij leidt onderzoek en ontwikkelt onderwijs op dit gebied. Hij is actief betrokken bij zowel het onderzoek als de onderwijsontwikkeling. Daarnaast geeft hij les in masteropleidingen van De Haagse Hogeschool en enkele universiteiten. Voor en naast zijn aanstelling als lector, werkte hij onder meer in de kwaliteitsborging bij Fokker Space, als universitair hoofddocent bij de vakgroep Informatiesystemen van de Technische Universiteit Delft en als senior consultant voor cybersecurity bij Het Expertise Centrum, later PBLQ. De onderwerpen gedragsbeïnvloeding, cybersecurity-onderwijs, risicomanagement in het digitale domein en het organiseren van cybersecurity in publieke en dienstverlenende organisaties hebben zijn bijzondere aandacht.

Nevenfucties

  • Docent aan Erasmus Universiteit Rotterdam (opleiding Master Certified Public Controller)
  • Docent aan Universiteit van Amsterdam (opleiding Executive Programme of Digital Auditing)
  • Lid van de Redactieraad van Tijdschrift voor Veiligheid


m.e.m.spruit@hhs.nl

LinkedIn profiel

dr. Marcel Spruit

Cybersecurity gaat vooral over mensen.

Projecten

Verbeteren van veilig digitaal gedrag in het basisonderwijs

Kinderen gaan onveilig om met het internet. Ze delen te gemakkelijk gevoelige informatie online en zijn gevoelig voor nepnieuws. Hierdoor zijn ze kwetsbaar voor cyberdreigingen zoals phishing, cyberpesten, grooming en identiteitsfraude. Op scholen zal daarom meer onderwijs moeten komen om veilig digitaal gedrag onder kinderen te bevorderen.
Lees meer

Digitale Veiligheid van de Greenports

De noodzakelijke beveiliging staat bij veel organisaties in de tuinbouwsector nog in de kinderschoenen, waardoor zij veel risico’s lopen, zowel financieel als qua continuïteit.
Lees meer

Risicomanagement en digitale veiligheid smart cities

Smart city-toepassingen bij gemeenten zijn in opmars. De veiligheid van deze toepassingen is echter nog onderbelicht. Het lectoraat Cyber Security & Safety doet i.s.m.
Lees meer

Nieuws

12 juni 2024

Onderzoek

Digitale veiligheid van Nederlandse gemeenten

De Haagse Hogeschool verkende hoe goed technologieën die onze openbare ruimte draaiende houden digitaal zijn beveiligd.
Lees meer

4 april 2024

Onderzoek

Cyber PhD-dag verrijkt onderzoekers met nieuwe inzichten

Op 25 maart vond de jaarlijkse Cyber PhD-dag plaats in het Dutch Innovation Park in Zoetermeer.
Lees meer

7 maart 2024

Onderzoek

Voedselverspilling verminderen met slimme sensoren

In 2050 moeten wereldwijd 10 miljard mensen worden gevoed. Maar hoe gaan we dat voor elkaar krijgen, nu er nog heel…
Lees meer