Met een inclusieve aanpak, bouwen we duurzame en slimme steden!

Hernieuwbare energie, klimaatneutraliteit en circulair bouwen zijn essentieel als het gaat om welzijn en duurzaamheid. Steden spelen hierin een sleutelrol. De transitie naar slimme steden vraagt om een inclusieve aanpak en inzet van beschikbare en betaalbare digitaliseringsoplossingen. Het lectoraat Future Urban Systems houdt zich bezig met de implementatie daarvan.

Dr. Rizal Sebastian is sinds 1 mei 2022 lector Future Urban Systems aan De Haagse Hogeschool. Zijn lectoraat maakt deel uit van het kenniscentrum Mission Zero en valt onder de faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving.

Op 13 april 2023 houdt Rizal zijn intreerede tijdens een publiek symposium. Aan het begin van het symposium licht het College van Bestuur de ambitie voor praktijkgericht onderzoek aan De Haagse Hogeschool toe. Vervolgens introduceren een beleidsadviseur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en programmamanagers van gemeente Den Haag de innovatieagenda’s voor klimaatneutrale en slimme steden. Rizal en zijn kenniskring presenteren dan de missie en visie van het lectoraat Future Urban Systems. Zij laten zien welke impact hun werk heeft in het kennisdomein gebouwde omgeving, zowel op het onderwijs als de beroepspraktijk.

We zien u graag op 13 april, bent u erbij? Aanmelden kan via aanmeldlink.

Programma

12.30 13.30 Ontvangst: koffie en kennismarkt in het Atrium
13:30 – 13:45 dr. ir. ing. Sander Mertens (Lector Energy in Transition en
Directeur Kenniscentrum Mission Zero)
Opening door dagvoorzitter
13.45 - 1500

mr. drs. Hans Camps (lid College van Bestuur):
Onderzoekend leren met impact
dr. Karel Mulder (emeritus lector Stedelijk Metabolisme):
Transitiepaden duurzame steden
drs. Jacobine de Zwaan (Senior Adviseur Climate Neutral & Smart Cities – RVO),
Martijn van Stam MSc (Coördinator Climate Neutral & Smart Cities – gemeente Den Haag),
Tijn Kuyper MSc (Accountmanager Digital Innovation & Smart Cities, gemeente Den Haag):
Nederlandse en Haagse aanpak voor klimaatneutrale en slimme Steden

   
15:00 – 15:30 Pauze en kennismarkt in het Atrium
15:30 – 16:45 dr. Rizal Sebastian (lector Future Urban Systems): Intreerede
Rondetafelgesprek met de kenniskring Future Urban Systems en discussie met het publiek
16:45 – 17:00 drs. Nellie van de Griend (directeur faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving): Conclusie
17:00 – 18:00 Borrel en kennismarkt in het Atrium

Kennismarkt

Naast het programma met de genoemde sprekers bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan de kennismarkt in het Atrium van De Haagse Hogeschool. Hier vindt tijdens de ontvangst, de koffiepauze en de afsluitende borrel een creatieve dialoog plaats tussen beroepsprofessionals, onderzoekers, docenten en studenten.

Bekijk hier de plattegrond en lees meer over de exposanten op de kennismarkt.